Menu


Nový pokus o rehabilitaci heretického jezuity

 

                                                                           

Od 18. listopadu se stalo skutečností to, po čem někteří vroucně toužili a čeho se jiní velice obávali: kardinál Giannfranco Ravasi požádal papeže, aby zrušil Monitum, kterým odsoudila církev dílo Theilharda de Chardina:

Jsme toho názoru, že takový akt by znamenal nejen rehabilitaci jedinečného úsilí zbožného jezuity, který se pokusil smířit vědecký pohled na vesmír s křesťanskou eschatologií, ale i mimořádný podnět pro všechny teology a vědce dobré vůle podle předlohy encykliky Laudato si k výstavbě křesťanského antropologického modelu, který by přirozeně zapadl do nádherného dění kosmu.

Corrispondenza Romanana psala: Pierre Theilhard de Chardin (1881–1955) byl znám svým heterodoxním filozofickým a teologickým smýšlením, ale také nedostatečným vědeckým vzděláním. Jádrem jeho myšlení bylo zbožňování hmoty, na kterém postavil svou evolucionistickou a panteistickou kosmogonii.

Theilhardova kosmogonie je velká pohádka

Filozof Jacques Maritain nazval kosmogonii „velkou pohádkou“. Podle filozofa Etienne Gilsona postavil Chardin proti historickému Kristu evengelia „kosmického Krista“, v jakého nevěří ani jeden vědec. Kardinál Journet konstatuje, že tento jezuitský myslitel zcela zrušil křesťanské pojmy jako stvoření, duch, zlo, dědičný hřích, kříž, zmrtvýchvstání, parusie a láska.

Monitum tehdejšího Posvátného officia konstatovalo 30. června 1962, že některá díla, a to i posmrtná mají stále nemalý ohlas. Nezávisle na odsouzení těch, kteří zastupují pozitivní vědu, je naprosto jasné, že tyto spisy jsou plné dvojznačností a těžkých bludů i omylů z filozofického a teologického hlediska, a to v takovém rozsahu, že urážejí katolickou nauku víry.

Z tohoto důvodu kardinál Alfredo Ottaviani uložil všem církevním autoritám, aby účinně chránily duše, zvláště duše studentů, před nebezpečími obsaženými v dílech Theilharda de Chardina a jeho přívrženců.

1981 - první pokus o rehabilitaci

Když 10. června 1981 u příležitosti 100. výročí narození TdCh zveřejnil L´Osservatore Romano dopis, který jménem JPII. sestavil Agostino Casaroli, vyvolalo to reakci devíti kardinálů, kteří napsali prefektovi Kongregace pro nauku víry, že Monitum má neomezenou platnost vzhledem k dílu autora, plnému dvojznačností a teologických bludů, a vyzvali Svatý stolec k rozhodnému zákroku proti jakékoliv rehabilitaci.

12. června 1981 potvrdil L´Osservatore Romano  trvalou platnost Monitum a pokus o jeho revizi byl rázně odmítnut.

Nyní v závěru roku 2017 se pokus o rehabilitaci nerehabitatelného heretika se opakuje.

Corrispondenza Romana k tomu píše:

Zrušit Monitum znamená oficiálně rehabilitovat heretického jezuitu. Najdou se dnes kardinálové, kteří jsou ochotni pozvednout svůj hlas jako devět kardinálů v roce 1981?


                              viz : Nebezpečný modernista


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010