Menu


Nový klášter adoračních sestr tradičního ritu

 

V Anglii byl zřízen klášter pro nový ženský kontemplativní adorující řád tradičního ritu. Jsou to sestry Královského Ježíšova Srdce, které jsou duchovně spojeny s Institutem Krista Krále a Velekněze. Tento mladý řád byl založen 2001 a spadá pod Papežskou komisi Ecclesia Dei. Teprve 2014 bylo jejich první sídlo otevřeno v Německu v biskupství Trevír v klášteře Maria Engelport, jehož původ sahá do roku 1220.

                            Novicky nového řádu                                      

Nový anglický klášter se nachází v severozápadní části ostrova v nejkatoličtější části země. Mužská větev sídlí u chrámu sv. Augustina v Avenham, Preson v hrabství Lankashire.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010