Menu


Novéna před 1. listopadem

 
 
 
Štít proti Satanovi
Maria, Ty, která napravuješ všechny věci svými zásluhami,  stala ses Matkou a Paní všeho.,Pro jedinečnou spolupráci na našem vykoupení   jsi pravou Královnou světa. Ty, která jsi důvěrně spjata s dílem lidské spásy a s plody smírné oběti Krista božským životem, přijmi ve svém Neposkvrněném Srdci prosby dětí vystavených bouři, a přednes je mocnému Srdci svého Syna. Ty znáš záměry bezbožníků, kteří pronikli do Boží svatyně, aby ji přetvořili, je-li to možné, na ďáblův chrám. Upozornila jsi nás na nástrahy, do kterých bychom upadli, kdybychom nebyli poslušní tvých napomenutí. Dnes přicházíme a padáme k tvým nohám a prosíme za odpuštění tak velké naší lenosti a vlažnosti. Ale máme důvěru v trpělivou dobrotu tvého mateřského Srdce, pro kterou není nikdy příliš pozdě. Zabraň nyní i v budoucnosti každé svatokrádeži mezi těmi,kteří by měli zpřítomňovat tvého Syna, a zabraň jim, aby nemohli v širokých oblastech světa svádět věřící, odlučovat z Jeho mystického těla tolik údů, vykoupených jeho krví, falešnými naukami, které překrucují jeho Slova Pravdy. Zažeň svým královským žezlem všechny démony noci, kteří znesvěcují tuto vigílii. Budou je vyvolávat ti, kteří odmítají božské světlo, ačkoliv by měli bránit a poučovat, a místo toho se skrývají a přenechávají své ovce divokým vlkům. Zažeň svým pláštěm Satanovu pýchu ze srdcí svých ctitelů, kteří si počínají jako heretici, zrádci a zaslepení požitkáři. Pošli své svaté anděly k naší ochraně, probuď statečné hlasatele evangelia,  oživ znovu srdce svých zbožných dětí. Přiveď je, aby opět zasvětili svět Neposkvrněnému Srdci jako národ, který sis vyvolila pro svůj velký triumf, ó Maria!
Modlitba, kterou se v Itálii po devět dní před 31. říjnem modlí zboží ctitelé po svatém růženci.
 
 
 
 
 
 

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010