Menu


Novéna k Neposkvrněnému Početí - 30. listopadu

 

30. listopaduVstupní modlitba

Nejčistší Panno, bez hříchu počatá, celá ji krásná a bez poskvrny od prvního okamžiku, uctívám Tě dnes pod titulem Neposkvrněného Početí. Tvůj Syn mě naučil svojí úctou k Tobě a svou podřízeností, jakou poctu bych Ti měl vzdávat. Jsi bezpečné útočiště kajících hříšníků, a proto se k tobě utíkám skrze tuto devítidenní pobožnost. Jsi Matka Milosrdenství, které představuji svou bídu a prosím, abys mi pomáhala, protože po Ježíši jsi mojí jedinou nadějí.

S tvou mateřskou přímluvou, Maria plná dobroty a moci u Pána.. Prosím Tě, vypros m milosti

(vylož svou prosbu)

Jestliže to, oč žádám, není k Boží slávě a dobru mé duše, vypros si to, co k tomu více poslouží.

Modlitba dne

 

Neposkvrněné Početí, ty více než kterýkoliv jiný tvor znáš mé slabosti a zbabělost. Maria, pomáhej mi přemáhat pokušení a prosím Tě dnes zvláště za ty, kteří trpí v duchu, v srdci a v těle. Buď mi útočištěm, Neposkvrněné Početí, a vypros mi u nebeského Otce pro zásluhy Tvého Syna milost, o kterou tě prosím. Amen

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci

Závěrečná modlitba

Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.

Bože, jenž jsi Neposkvrněným Početím Panny Marie připravil svému Synu důstojný příbytek, prosíme, jako jsi ji pro předzvěděnou smrt téhož svého Syna uchránil od všeliké poskvrny, abychom na její přímluvu i my došli čistí k Tobě.
Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen