Menu


Nové sakrální umění ad absurdum

 

Arcibiskup Pario Delpini uvedl do provozu v bazilice v Gallarate nový oltář od Parmiggianiho»Zhotovit nový oltář byla nezbytnost, která vzešla ze závěrů druhého vatikánského koncilu, který mezi jiným vyzval věřící, aby věnovali větší pozornost prostoru presbytáře.« (sic! Diecézní list )

»Ostatně oltáře, které byly součástí baziliky byly vždy „ současné“ , již od dob výstavby, v očekávání na tento definitivní« (sic!!! Diecézní list)

»Poslední projekt byl proto svěřen Claudio Parmiggianimu, mezinárodnímu prestižnímu umělci současného umění.

Nový oltář je složen z hlav antických děl, jejichž kopie umělec zhotovil. Hlavy představují celé lidstvo nerozdílně sjednocené uzavřené mezi dvě desky z onyxu.

Tyto hlavy představují jednotu mezi proudem dějin a osobami, které jsou povolány, aby se staly jednou věcí s Ježíšem, jehož tělo je obětováno právě na oltáři.

Ve výběru „useknutých hlav“ se nacházejí nejslavnější díla lidstva, jako tvář z Michelangelovy Piety, ze soch Berniniho, Borrominiho a Canovy, počínaje od ideální krásy Fidie až k nejnovějším dějinám. Práce trvala tři roky a byla provedena nejnovějšími technikami. Klasická obrazárna je posílena volbou materiálu, kterým prostupuje světlo......«

MESSA IN LATINO uzavírá svůj komentář takto:

Čtenáři nechť nám prominou, ale nemohli jsme učinit nic více než srovnání s jednou z četných kambodžských kostnic po pověstném krutovládci diktátorovi Pol Potovi.