Menu


Nový název pro zbabělost

                                                                       2. 12. 2015 

Také letos se v předvánočním období množí široký ústup ředitelů škol a starostů od křesťanských hodnot. Svatý Mikuláš a betlémy musí ustoupit z veřejných prostor, škol a mateřských škol. Patří už k charakteristice doby skrývat tento antikřesťanský postoj za „ohled na jinověrce“, abychom se nedotkli jejich „senzibility“. Týká se to především ohledu na muslimy, kteří dnes žijí v Evropě, i když zatím tito noví obyvatelé Evropy nevznesou takové požadavky. Ve skutečnosti jde o evidentní vyhlášení bankrotu Západu, jehož kořeny jsou tak zpráchnivělé, že se hroutí již při pouhém pohledu. A nechybí křesťanů ani církevních představitelů, kteří toto hroucení podporují.

Místo Vánoc Slavnost Zimy

Případ v Rozzano v italské Lombardii se stal dokonce mezinárodně proslulý. Ředitel školy rozhodl, že Vánoce zruší a místo nich se bude slavit v lednu „Slavnost Zimy“! Důvod? „Ohled na nekatolíky“. Rodiče se zvedli k protestu, který vešel ve známost jako tuhý kulturní boj tonoucích. Za tento zbabělý „respekt katolíků“ se skrývají staří známí. Jsou to především nepřátelé církve, kteří jsou instinktivně na místě, kdekoliv se jedná o katolickou církev, zatímco jim džihádisté strkají bomby pod židle. Nové, i když ne zcela nové je na tom to, že se mezi ně míchají i katolíci, kteří se připojují k této kapitulaci.

Surrealistický scénář: Odpověď na Paříž zní: Kapitulace

Po atentátech v Paříži měli všichni důvod a příležitost položit si několik zásadních otázek týkajících se přistěhovalecké politiky a způsobu soužití. Nic z toho se nestalo. Oficiální odpověď Paříži zní: Kapitulace. Ředitel z Rozzana zdůvodňuje své rozhodnutí „mnoha slovy a misijní horlivostí“. Jeho rozhodnutí prý není ústup před islámem, protože respektovat senzibilitu lidí, kteří patří k jiné kultuře a jinému náboženství, je krok vpřed k integraci a vzájemnému respektu.

„Skutečné idiotství dialogu a integrační horečky“

V Nuova Bussola Quotidiana napsal redaktor Cascioli: „Dialog je možný mezi těmi, kteří jsou si plně vědomi své identity. Kdo má vědomí identity porušené a integraci chápe jako rezignaci na křesťanskou identitu, není schopen žádného dialogu.

Případ Rozzano se týká také nového ordináře v Padově. Jedná se o biskupa nově jmenovaného podle linie papeže Františka, který chce zajistit italské církvi „pověst stáda“.

Biskup v Padově je ochoten „ve jménu míru a bratrství“ rezignovat na všechny vánoční tradice

                                         

V jednom soukromém televizním programu opakoval biskup Cipolla přesně totéž, co prohlásil ředitel školy v Rozzano. Slova „pastýře periferie“ zněla: „Jsem dokonce ochoten rezignovat na naše vánoční tradice, abych zachoval mír a bratrství s našimi islámskými spolubratry“. „Nemůžeme vystupovat a něco požadovat, ani to, co se jeví pro naši tradici a naši kulturu jako samozřejmé. Jestliže by to bylo nutné k zachování klidu a bratrských vztahů, vůbec bych se nebál udělat krok zpět, pokud jde o naše tradice“, řekl biskup doslova. „To je k nevíře!“, píše Ricardo Cascioli.

V Mattino di Padova reaguje jeden z čtenářů: „Kdyby aspoň biskup neprezentoval svoji zbabělost jako odvahu!“ Po rozhořčené reakci věřících pokoušel se biskup Cipolla později couvnout, ale nijak tím svou reputaci nenapravil. Hájil se tím, že se někdo pokusil jeho slova „instrumentalizovat“. „Zde nebylo co instrumentalizovat. Bylo zde jednoznačně řečeno jen to, co řekl biskup“, odpověděl list Mattino di Padova.

Biskup se obrnil papežem

„Papež nás stále vyzývá, abychom budovali ve světě mír, bez konfliktů, mír, ve kterém mají přednost bratrské vztahy a kde nemá místo lhostejnost. Pro nás křesťany je to silná výzva, zvláště v adventní době, která nás dovádí k Vánocům. Proto nesmíme používat náboženství k vyvolávaní konfliktů a zbytečných napětí. Bohužel, náboženství jsou často zneužívána k jiným cílům. Nejsme ani proti přítomnosti náboženství ve veřejném prostoru, ani proti náboženským tradicím, ale ani náboženství a náboženské tradice nesmějí být nástrojem k rozdělení, konfliktům a rozkolu. Udělat krok zpět neznamená vytvořit prázdnotu nebo vyhovět laicistickým požadavkům, nýbrž skrze tradice, které živí naši víru, podporovat dialog.“

Mnoho biskupů, kněží a laiků dává zbabělosti nové pojmenování: dialog, integrace

„Kapitulace má mnoho tváří. V tomto případě je těžko říct, co je horší, zda díra nebo poklop na díře. Jak mohou jesličky, které znázorňují narození Ježíše Krista, probouzet konflikty a nežádoucí napětí? Biskup Ciopolla by měl vědět, že hlásání Krista vždy provokuje napětí mezi tím, kdo je přijímá a tím, kdo je odmítá, jak to předpověděl sám Pán. Byl za to pronásledován od svých vlastních soukmenovců. Myslí si padovský biskup, že si může hrát na chytráka?, píše Cascioli.

„Pravdou je, že od určité doby se změnily priority mnoha biskupů, kněží a také laiků a nyní se pokoušejí dát staré známé tj. zbabělosti pozitivní hodnotu a nové pěkné jméno - dialog, integrace. Až jednou přijde islám s dostatečnými silami, nebude muset ani bojovat, protože křesťané se zlikvidují sami“, končí Cascioli.

Katholisches.info
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010