Menu


Nigerijským křesťanům hrozí vyhubení


                                                                              29. 1. 2019

P. Joseph Fidelis Bature

Když v roce 2014 zahájili džihádisté teroristickou kampaň, aby proměnili celý sever Nigérie v kalifát a získali tak území velké jako Belgie, severní část diecéze Maiduguri zůstala obklíčena. Biskupská konference nabídla kněžím, aby dočasně opustili své věřící.

P. Joseph Fidelis Bature (38 let) však takový návrh odmítl: »Bylo mi osobně vyhrožováno od Boko Haram, viděl jsem již povražděné a posekané obyvatele, ale řekl jsme si: Byla by to hanba opustit nyní moje stádo!« Shromáždil své věřící v kostele a řekl jim: »Dokud zde zůstane alespoň jeden z vás, kdo touží po mši svaté, zůstanu zde také já. Jen když všichni odejdete, zavřu kostel a ukryji Nejsvětější svátost. Je lépe zemřít v kostele pro naši víru, než uprchnout, protože naše víra je pro nás důležitější než život«. Nikdo neodešel a otec Joseph dále slouží pronásledovaným křesťanům.

V těchto dnech ani neměli nic k jídlu a byli odkázáni na Pomoc církve trpícím. A právě při setkání s touto organizací papežského práva v sobotu večer vyprávěl tento kněz o situaci v zemi, kde 190 mil. osob (nejpočetnější a nejbohatší národ Afriky) má v půli února zvolit novou hlavu státu.

Koncem roku 2015 prohlásil prezident Muhammadu Buhari, že Boko Haram byl „technicky, poražen“, byl po nějakou dobu klid. Ale před několika měsíci začaly ze strany islámského státu nové teroristické akce skupiny l´Iswap, které oživila svůj sen o kalifátu. Koncem prosince obsadili město Baga. Mojí sestře telefonovala její přítelkyně: »Modlete se za nás, jsme v otroctví. Ženy musí chodit zahaleny. Jeden muž obsadil studnu a vodu poskytuje jen těm, které se prohlásí za muslimky«.

»Jsme zde vystaveni kruté zkoušce, ale zakusili jsme sílu jednoty, největšího bohatství, jaké poskytuje víra. Zakusili jsme, že Bůh je zde a trpí s námi«.


Leone Grotti - Tempi 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010