Menu


Není to náhoda

Jeden čtenář
napsal v QUAERITUR:

 

Právě jsem četl v Rorate, že v pátek tohoto týdne František vydá motu proprio, které omezí slavení mše v latině. Myslíte si, že datum svátku Panny Marie Karmelské je záměrná volba? Možná je to také znamení, že motu proprio nedosáhne svého cíle.

Několik úvah: na jedné straně je článek le Figaro ve francouzštině

K dnešnímu dni lidé, s nimiž jsem hovořil a kteří mají správné kontakty, aby věděli, co je v Římě objednáno, všichni řekli: Ano, ano, bude to provedeno!, ale nikdy nedoložili svou jistotu konkrétními důkazy. Je možné, že se tak stane, ale také nemusí. Ale ať to jde, jak chce, nemůžeme dělat nic jiného, než zatvrdit tváře jako skála, připravit bedra na těžký úkol, který nás čeká, a svěřit tuto záležitost Matce Boží, svatému Josefovi  a svatým z římského kánonu. Nemá smysl panikařit a rozčilovat lidi.

Pozor, není to tak, že bych nevěřil v existenci dokumentu, který by mohl způsobit těžkou ránu Summorum. Jsem přesvědčen, že návrh takového katastrofálního dokumentu, který se občas objeví a pak mizí, existuje již od 8. července 2007. Byl bych velmi překvapen, kdyby tomu tak nebylo, vzhledem k zuřivé nenávisti, kterou chovají modernisté vůči tradiční mši, protože představuje překážku pro jejich cíle degradovat církev na nevládní organizaci.

Vzhledem k tomu, že popírání fámy má tendenci zvyšovat její důvěryhodnost, zahrajme si trochu hru. Připusťme, že příští pátek a svátek Panny Marie Karmelské bude dnem vydání dokumentu.

Záměrná volba?

Pochybuji, že by to by záměr z duchovního hlediska. Není možné, že by ti, kteří se připravují na vydání takového dokumentu, věděli, že v pátek je svátek Panny Marie? Je mnohem pravděpodobnější, že pro ně je to pátek jako každý jiný, který umožní víkend jako nárazník, abyste nemuseli nic vysvětlovat.

Ale připusťme na chvíli, že volba je záměrná. Pak musím připomenout, že během Synodu o Amazonii byla svatyně démonického kultu Pachamama umístěna přímo do kostela Panny Marie Karmelské ve Via della Conciliazione, co by kamenem dohodil (a řekl bych, takřka v předsíni) od svatého Petra. Pamatuješ na obrázek ženy kojící malé zvíře? Pamatuješ na démonický idol, který byl odstraněn z toho kostela a hozen do Tibery? Pamatuješ na démonickou kultovní nádobu umístěnou přímo na oltáři svatého Petra?

Povězme rovnou, že se jedná o úmyslný čin. A říkám: DOBŘE.

Jen ať si vyberou právě svátek Panny Marie tak drahý mnoha tradičním katolíkům, mnozí z nich nosí hnědý škapulíř.

Jen ať si vyberou den, jako je tento, aby ještě otevřeněji projevili svou nenávist k tradičním katolíkům.

Jen ať si také vyberou svátek Panny Marie Karmelské, aby jejich urážka byla ještě hanebnější.
Dolů masky!

Nemohli najít lepší způsob, jak vyvolat silnou reakci na takovou urážku.

Ale počkejme a nevzrušujme se dříve, než budeme mít fakta.

Mezitím se věnujme modlitbě: té není nikdy příliš mnoho.

    • Panno Maria z Hory Karmel... Panno Maria Královno kněží... Panno Maria Královno andělů...

    • Svatý Josefe... Ochránce umírajících... Strážce univerzální Církve… Postrachu démonů...

Chiesa e post concilio

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010