Menu


Německý synod vyzývá církev ke změně nauky o homosexualitě

 

Německá synoda schválila text, který definuje homosexuální jednání jako "nehříšné" a "ne ve své podstatě zlé".Uloženo v: Blog by Aldo Maria Valli


Proti dokumentu hlasovalo osm biskupů: kardinál Rainer Maria Woelki a biskupové Gregor Maria Hanke, Matthias Heinrich, Stefan Oster, Dominikus Schwaderlapp, Rolf Steinhäuser, Rudolf Vorderholzer a Florian Wörner.

***

Frankfurt nad Mohanem (LifeSiteNews) - Na čtvrtém shromáždění německé synodální cesty hlasovala velká většina přítomných biskupů a laiků pro schválení textu, který vyzývá církev ke změně učení o homosexualitě.

Dokument nese název "Magisteriální přehodnocení homosexuality" a obsahuje následující prohlášení: "Homosexualita - která má také podobu sexuálních aktů - tedy není hříchem, který odděluje od Boha, a neměla by být posuzována jako vnitřně zlá.

Čtvrté shromáždění Německé synodální cesty se konalo ve dnech 8. až 10. září 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Synodální shromáždění se skládá z 56 německých biskupů, 69 zástupců laické organizace "Ústřední výbor německých katolíků" a mnoha dalších duchovních i laiků. Ke schválení textu je zapotřebí většina členů shromáždění a dvoutřetinová většina biskupů.

Pro text, který navrhuje změnu církevního učení o homosexualitě, hlasovalo 40 z 56 německých biskupů (71 %). Dokument bude předložen papeži Františkovi a zahrnut do celosvětového synodního procesu.

Text, který se zabývá homosexuálním jednáním, je v rozporu s katolickým morálním učením a přirozeným zákonem. Katechismus katolické církve totiž uvádí, že "na základě Písma svatého, které homosexuální činy představuje jako činy těžké zkaženosti (srov. Gn 19,1-29; Řím 1,24-27; 1 Kor 6,10; 1 Tim 1,10), tradice vždy prohlašovala, že 'homosexuální činy jsou vnitřně neuspořádané' (Kongregace pro nauku víry, Persona humana, 8). Jsou v rozporu s přirozeným právem. Uzavírají sexuální akt před darem života. Nevycházejí z autentické citové a sexuální komplementarity. V žádném případě je nelze schválit" (KKC 2357).

Dokument synodální cesty vyzývá ke změnám tohoto a dalších souvisejících paragrafů katechismu a uvádí, že "v rámci tohoto přehodnocení homosexuality by měly být mimo jiné revidovány pasáže 2357-2359 a 2396 (homosexualita a cudnost) Všeobecného katechismu. Stejně tak by měly být změněny odpovídající pasáže v Kompendiu katechismu (2005; č. 492). V Kompendiu by měly být ze seznamu "hlavních hříchů proti čistotě" odstraněny "homosexuální akty"."

Německý text dochází k závěru, že nikomu by neměly být odepřeny svátosti, včetně svátosti svěcení, kvůli homosexuální orientaci.

Zdroj: lifesitenews.com

Na snímku biskup Georg Bätzing, předseda Německé biskupské konference, s Irme Stetter-Karpovou, předsedkyní Ústředního výboru německých katolíků.