Menu


Německá církev pokračuje ve svém tažení a provokuje Řím

 


Německá církev patří k nejbohatším na světě a nijak to neskrývá. Na organizaci pachydermálního synodálního setkání, které začalo 1. prosince 2019 a které veřejně kritizovali biskupové z půlky světa, se skutečně nešetřilo: podle údajů, které měla agentura CNA k dispozici, bylo dosud vynaloženo více než 5,7 milionu eur. A čím více let ubíhá, tím více stojí synodální cesta, kterou Německo provokuje Řím. Podle katolické tiskové agentury bylo v roce 2019 vynaloženo 703 195 eur, v roce 2020 878 035 eur, v roce 2021 2 231 400 eur a v letošním roce 1 900 245 eur. Na tato odhalení reagoval mluvčí Německé biskupské konference Matthias Kopp, který vysvětlil, že v tomto čísle je zahrnuto i to, co bylo vynaloženo na studii MHG.

Jedná se o průzkum, který provedli výzkumníci v Heidelbergu, Mannheimu a Giessenu - a který mnozí obviňují z nevědeckosti - a jehož závěry využívá ta většinová část německého episkopátu a laického světa, která požaduje změny v otázkách, jako je role žen v církvi, kněžství a sexuální morálka. Katolická církev v Německu je nejbohatší v zemi a v roce 2021 inkasuje 242 milionů eur na státních dotacích, které se připočítají k částce vybrané na církevní dani, jež v roce 2020 přinesla do státní pokladny přibližně 6,45 miliardy eur. Představitelé Německé biskupské konference, známí svým otevřeným bojem o svátosti, nebyli v posledních letech tak milosrdní k těm, kteří se kvůli tomu, aby nemuseli platit Kirchensteuer, odhlásili jako katolíci ze zvláštní evidence: V roce 2012 přijali dekret, který stanoví, že každý, kdo na matrice prohlásí, že již nepatří ke katolické církvi, "nesmí přijmout svátosti pokání, eucharistie, biřmování a pomazání nemocných, s výjimkou nebezpečí smrti".

Tvrdá linie, která se zdá být na hony vzdálená heslům, jež charakterizovala orientaci synodální cesty, během níž se několikrát objevily výzvy k revizi disciplíny celibátu, k otevření antikoncepce, k zavedení ženského kněžství a ke změně katechismu o homosexualitě. Přestože Svatý otec ve svém dopise Božímu lidu na cestě v Německu mezi cíli, které má shromáždění sledovat, uvedl "naučit se naslouchat", projevil nedávno předseda Německé biskupské konference Msgre Georg Bätzing značnou netrpělivost nad projevy provinčnosti svých bratří z celého světa, kteří mu veřejně napsali, aby vyjádřili znepokojení nad průběhem synodální cesty. V odpovědi na poslední kritický dopis denverského arcibiskupa Mons. Samuela J. Aquily jej totiž hlava německých biskupů odmítla rázným "pak už nebudu odpovídat".

Nejen rozpaky svých bratří biskupů: Bätzing měl co říci i k chování papeže Františka. Limburský biskup v rozhovoru pro Deutschlandfunk přiznal, že je papežem zklamán. Podle Bätzinga "papež není tím, kdo by mohl obrátit církev vzhůru nohama, a to ani se všemi právy, která mu náleží, což bychom si přáli; dělá, co může, uvádí do pohybu proces, v němž se všechny tyto otázky dostávají na stůl". A aby dal najevo své zklamání, uvedl příklad exhortace Querida Amazonia. V odpovědi na otázku Christiane Florinové předseda Dbk řekl: "Když se naposledy sešly amazonské diecéze, šlo o otázku celibátu. A většina se vyslovila pro jmenování ženatých mužů kněžími v této oblasti za určitých podmínek. Papež se nerozhodl ji zaregistrovat. Poptávka však existuje. Poptávka se nesníží jen proto, že to říká papež. Poptávka po ženách v úřadě se nesníží jen proto, že papež zaujme jiný postoj. Několikrát jsem s papežem mluvil a vím, že má rozhodně jiný postoj. Torpédo směrem k Santa Martě, které ukazuje, s jakým odhodláním se Německá biskupská konference snaží prosadit požadavky, které se objevily během synodální cesty, jež začala v roce 2019. S Římem nebo bez něj.La Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010