Menu


Nejvýznamnější americký kapucín ostře kritizuje synod

 
Arcibiskup Chaput, nejvýznamnější americký kapucín, ostře kritizuje debatu na biskupském synodu: „Zprávy představují zmatené poselství a já si myslím, že zmatek pochází od ďábla.“
 
Podle časopisu „First Things“ je arcibiskup „velmi znepokojen vatikánskými diskuzemi o nauce církve týkající se homosexuality a znovusezdaných rozvedených. Z celku zpráv vychází jen „zmatené poselství a já si myslím, že zmatek je něco, co pochází od ďábla“.
 
Média interpretují jeho kritiku jako výraz toho, že se distancuje od papeže Františka: Vydaná zpráva byla redigována papežským důvěrníkem arcibiskupem Bruno Fortem a arcibiskupem Viktorem Emanuelem Fernandezem. „Byl jsem velmi rozhořčen tím, co se stalo“, řekl Chaput.
 
„Nikdo z nás není vítán v církvi na základě našich vlastních podmínek. My jsme přišli kvůli Ježíšovým podmínkám. Teprve to z nás činí křesťany: Podrobuješ se Ježíši a jeho nauce. Netvoříš žádné vlastní tělo soukromé spirituality.“

„Musíme však za vzniklý konflikt také děkovat. Přispívá k očištění církve a odhaluje charakter nepřátel, kteří církev nenávidí“, řekl kapucín doslova.
 
Chaput současně  vytýká gay-aktivistům jejich  nenávist. Předhazují křesťanům homofóbii.

kath-net