Menu


Nehorázné rouhání Bergogliova chráněnce

 
 
 
 
James Martin, TJ: Červen – měsíc vhodný pro hrdost gayů!
 
Všem mým přátelům LGBTQ, katolíkům i nekatolíkům: Přeji vám dobrý měsíc hrdosti gayů.  
 
»Buďte hrdí na svou důstojnost, která je vám dána od Boha, na svou roli ve světě a na své četné příspěvky pro církev. Protože jste byli „podivuhodně stvořeni od od Boha“ (Ž 139).
 
Taylor Marshall: »Tohoto muže i pěstuje, zve a vydržuje papež František, kardinálové Cupich a Wuerl a arcibiskup Gómez. Katolická církev má nepřátele, kteří se vloudili do jejího středu.
 
 
Chiesa e post concilio

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010