Menu


Nedávno vyňato z nabídky

 Matka Cànopi -  obdivuhodně "plodná ¨ jako svobodný vězeň Boží

 

Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života. Modlitba k Panně Marii Královně

Ponořme se hluboce do obdivuhodné modlitby, kterou biskup z Toleda uvádí v závěru svého pojednání, ve kterém hájí trvalé panenství Matky Boží.

Nacistický důstojník zachránil poklad kláštera Montecassino

V roce 1944 spojenecké letectvo bombardovalo opatství Montecassino, ale málokdo ví, že předtím už většinu drahocenných rukopisů, dokumentů, relikvií a obrazů odvezli nacisté do bezpečí.

Současný klérus nevěří ve zlé duchy

Je neschopný pomáhat věřícím v boji proti Zlému

 

Zázračné uzdravení

 Uzdravení na přímluvu ctihodné Concepción Cabrera de Armida 
ve prospěch Jorgeho Guillerma Treviña Gutiérreze, 
které se událo ve městě Monterrey N. L., Mexiko, ve čtvrtek 22. května 2008.

 

Kardinál Eugenio Pacelli v Notre Dame 13. 7. 1937

 

Kolik těch, kteří jako apoštolové v Getsemanech ve stejném okamžiku, kdy zatýkali jejich Mistra,   jsou ospalí ve své slepé nevědomosti, v přesvědčení, že hrozba, která dopadla na svět, se jich netýká, že za ni nemají žádnou odpovědnost.»Kdybych nehořela láskou, mnozí by zemřeli zimou«

Kajetána Tolomeo byla nucena strávit 61 let svého života na lůžku, ale nalezla tolik síly a radosti, že spojovala toto své utrpení s utrpením ukřižovaného Ježíše a obětovala sama sebe za spásu duší.

Svatý týden 2019: chrám hoří!

Proč požár katedrály Notre Dame vyvolal velké pozdvižení na celém světě? Protože Notre Dame mimo svou vnitřní hodnotu je také symbolem. Všichni psali: symbol křesťanství, symbol svědomí Západu, symbol kolektivního kulturního dědictví, symbol evropské identity, symbol národních dějin Francie

 

 

Rodičům došla trpělivost. Bouří se proti teorii gender na školách

Nedovolíme chuntě, aby prováděla experimenty s našimi dětmi. To je zásada, kterou přednesla prezidentka španělské organizace křesťanských právníků Polonia Castellano. Podala žalobu nejvyššímu soudu na referenta pro výchovu v Castiglia Leóna Fernanda Reye.

Macronovy fantazie rozhodně zamítnuty

Francouzský senát osnovu zákona, podle kterého poškozená katedrála Notre Dame v Paříži musí být restaurovaná do své původní podoby před požárem.

Benedikt XVI. připouští výčitky svědomí ve věci koncilu

 

Bavorský prelát nám toho ještě mnoho dluží. Na vytváření podmínek  pokoncilní katastrofální demoralizace se svým koncilním působením význmamně podílel.Znesvěcené hostie,  polámané kříže, profanace po celé Evropě

 

Požáry v chámech, poškozené kříže, vpády feministek a satanské symboly. Po četných profanacích v únoru také v měsíci březni pokračovaly případy svatokrádeží v nejméně v patnácti případech.

Matka Cànopi -  obdivuhodně "plodná ¨ jako svobodný vězeň Boží

 

Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života.

"Rakev", která usmrtí  pokojně za dvě minuty

I BBC si uvědomuje, že křesťané jsou pronásledováni...

Neohorázné rouhání Jamese Martina TJ

 Sestra Dogan papeže nezajímá

Maria triumfuje nad pronásledovateli

O rozlišování, tentokrát velice moudrém a nezbytném

»U všech  národů budete pro mé jméno v nenávisti«