Menu


Návrat k bohosužbě? Nikoliv. K babylonu

 

 

 

Týden po obnovení Missa cum populo ( mše s účastí lidu) dochází k diskriminaci kvůli zákazu přijímat, jak se sluší, tj. do úst a na kolenou. Po-karanténní opatření nastolila babylon, který nezná mezí. Všechna horlivost je soustředěna na posluhovatele Eucharistie s hygienickými rukavicemi. Hostie má příchuť klouzku a dezinfekčního spreje, nezapomenutelný zážitek.

Některé farnosti vyhlásily výslovný zákaz pokleknout. Nejspíše se tu využívá příležitosti zbavit se těch nepohodlných a nenapravitelných konzervativců. Propukl virus liturgických úprav. Každá farnost si interpretuje diecézní pokyny po svém. Věřící musí sledovat rigorózní směrnice bez výhrad. V restauraci je dovoleno hygienickou masku odložit. V kostele nikoliv. Není to tak dávno, kdy se uplatňoval zákaz všech zákazů. A nyní se musí bez pardonu dodržovat i zákazy odjinud, které zavánějí škodolibostí.

Všechno posvátné musí ustoupit „hygienické“ diktatuře. Předpisy zacházejí ad absurdum. Jedna diecéze má několik dobrovolníků, kteří obsluhují termoskanery na zjišťování tělesné teploty. Na podstatnou a nezbytnou podmínku posvěcující milosti k svatému přijímání už mnozí ani nepamatují. Hygiena těla má přednost před hygienou duše.

Vyskytují se však tu a tam kněží, kteří se snaží stranou vyhovět oprávněným požadavkům opravdových věřících.

Andrea Zambrano NBQ


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010