Menu


Nával do Institutu Krista Krále a Velekněze


 

Ve městě Gricigliano nedaleko Florencie se od 29. srpna do 2. září konala výroční generální kapitula Institutu Krista Krále a Velekněze. Staronový institut papežského práva je v současnosti v USA vystaven tvrdým útokům, přesto se objevilo mnoho dobrých zpráv.

Kardinál Blase Cupich, blízký důvěrník papeže Františka v USA, zasadil institutu, který byl založen v roce 1990, těžkou ránu s odvoláním na Františkovo motu proprio Traditionis custodes. Zakázal kněžím institutu v chicagské arcidiecézi vykonávat kněžské povolání. Od 1. srpna nesmějí sloužit mše svaté ani udělovat svátosti. Formálně Cupichův institut vyřazen nebyl, ale de facto ano. Problémem je, že ústředí Institutu pro všechny pobočky v USA je v Chicagu.

Cupichovo radikální opatření odhaluje dvojí záměr. Institut bude zasažen i finančně. Arcibiskup Carlo Maria Viganò, bývalý apoštolský nuncius v USA, ve včera zveřejněném rozhovoru řekl: "Americké farnosti, hnutí a tradiční skupiny ukazují, jak moc jsou tridentská liturgie a nezkrácená katolická nauka znovuobjevovány a oceňovány věřícími, zatímco kostely, kde se slaví montiniánský obřad, neúprosně ztrácejí věřící, povolání a, což by se nemělo podceňovat, finanční prostředky."

Institutu Krista Krále a Velekněze svěřil Cupichův dobrotivý předchůdce před téměř 20 lety svatyni Nejsvětějšího Srdce Páně a s velkými náklady ji obnovil. Před několika lety došlo ke katastrofálnímu požáru, který svatyni zničil. Institut ji s velkým úsilím a za pomoci mnoha dárců obnovil. Nyní musí institut opustit arcidiecézi, čímž věřící osiří a utrpí obrovskou finanční ztrátu. Ta se zdá být zcela záměrná.

Zatímco otevřené nepřátelství některých biskupů v USA, kteří mají obzvláště blízko k papeži Františkovi, poškozuje společenství řádových kanovníků, Institut Krista Krále a Velekněze zároveň zaznamenává nový vrchol v počtu členů. V současné době je členem institutu více než 120 kněží. Růst se nezastavuje.

Počet povolání, která institut přitahuje, je obzvláště vysoký. O přijetí do vlastního mezinárodního semináře "Svatý Filip Neri" v Griciglianu se ucházelo 41 kandidátů. Velký úspěch staví Institut přes nové problémy. Trpí akutním nedostatkem místa, a proto mohlo být přijato pouze 30 uchazečů, kteří v těchto dnech zahájí svou formaci.

Nadějný růst zažívají také sestry adorantky Královského srdce Ježíšova, které jsou s institutem spojeny. Ženská větev, založená v roce 2001, má již 70 sester. V září vstoupí do řádu deset nových postulantek.

V německy mluvící oblasti sídlí pobočka Institutu Krista Krále a Velekněze v Bayrisch Gmain v Berchtesgadener Land a pobočka Adorace sester Královského srdce Ježíšova v klášteře Engelport na okraji Hunsrücku.

 

Text: Giuseppe Nardi

 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010