Menu


Nastane v Paříži uklidnění?

 

Obrana autentické mše je obzvláště vzrušená ve Francii. V rejstříku článků o Traditionis custodes a Responsa najdete několik dokladů .

 

Kněží pařížské diecéze se sešli 31. května v kryptě Saint-Honoré d'Eylau kolem svého nového arcibiskupa Mons. Laurent Ulricha, který se nepřímo vyjádřil k liturgickým otázkám uklidňujícím tónem. 

Můžeme oprávněně doufat, že přijme žádosti o dialog od věřících dotčených zákazy slavit tradičních mší v Saint Georges de La Villette a Notre Dame du Travail a také od pařížských kněží, kteří by chtěli tradiční mši sloužit znovu svobodně a od rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti dostávaly biřmování podle tradiční formy?

 

Jean-Pierre Maugendre píše:

»Nový pařížský arcibiskup Mons. Ulrich byl nejprve biskupem v letech 2000 až 2008 v Chambéry, poté v letech 2008 až 2022 arcibiskupem v Lille. Narozen v roce 1951, novému arcibiskupovi je již 71 let. Nový pastýř má čtyři roky do důchodu a diecéze je traumatizovaaná způsobem jakým byl odstranění Mons. Aupetit, a musí čelit mnoha výzvám: u náboženské praxe, krize povolání, správě nemovitého majetku, který stále méně odpovídá počtu věřících, obnově katedrály Notre-Dame de Paris a vybavení jejích interiérů, špatný stav mnoha pařížských kostelů, jejichž údržbu pařížská radnice zanedbává, mediální a finanční dopady zprávy CIASE [Komise pro sexuální zneužívání -ndT]«
Intronizační mše biskupa Ulricha se konala v pondělí 23. května v kostele Saint Sulpice za přítomnosti mnoha biskupů - asi šedesáti - prestižních civilních autorit... a velkého davu lidí. Atmosféra byla slavnostní, loď se pravidelně otřásala četnými ovacemi. Projevy byly v souladu s aktuálním klimatem, oslavovaly „církev otevřenou všem“ a chválily zásluhy biskupa, který praktikuje „rozhodováními v kolegiálnosti“ podle slovy člena biskupské rady diecéze Lille. ... Věřící a kněží spjatí s tradiční liturgií doufají, že nový arcibiskup jim bude schopen projevit stejnou vstřícnost a pragmatismus, jaký projevil vůči katolíkům z Lille. Tak se slavení tradiční mše přesunulo z enklávy univerzitní rezidence do kostela Saint Etienne, který se nachází v srdci vlámské metropole. Za necelých pět let se počet věřících mnavvštěujících v tomto kostele autentickou mši, se oproti předchozímu místu zčtyřnásobil.
  
Nuova Bussola Quotidiana

 
 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010