Menu


Na Srí Lance a jinde, kde náboželství rozděluje

 

Kristus potřísněn krví mučedníků

 

Ještě před velikonočními atentáty organizovanými příslušníky ISIS, představoval hlavní nebezpečí pro křesťany buddhistický náboženský nacionalismus.

Všichni Sinhálci jsou považováni za buddhisty – čteme v posledních Open Doors – proto nejen tamillští křesťané, ale i křesťané sinhálští jsou pokládáni za druhořadé občany, často pomlouvané a napadané. To platí tím více pro členy protestantských církví a především pro konvertity. Příslušníci historické církve, jakou je církev římskokatolická, jsou akceptováni poněkud lépe. To neznamená, že se jich netýkají diskriminační praktiky a někdy i agrese.

Kdo provokuje pronásledování?

Jak uvádí poslední zpráva, jsou to především radikální buddhistická hnutí, často podporovaná místními funkcionáři. I když poslední volby v roce 2015 přinesly omezení aktivity skupiny Bodu Bala Sena (BBS), jiná hnutí jako Sinha Le (Lví krev) se aktivizovaly a posílily. Podporují skutečnost, že Srí Lanka je buddhistický národ a podporují tuto ideologii přesvědčovacími kampaněmi. BBS se přetvořila na politickou stranu, ale zatím ne příliš úspěšnou. BBS se zaměřuje především proti muslimské menšině a napadá i křesťany a jejich kostely. Výrazným signálem proti násilí ze strany státu bylo odsouzení jednoho mnicha k šesti letům vězení v srpnu 2018. Někteří náboženští lídři se pokoušeli v médiích probouzet nenávist proti náboženským menšinám. Radikální skupiny získaly větší vliv, jako např. Mahason Balakaya, složená z buddhistických mnichů.

Nejvíce jsou postiženi konvertité z buddhismu. Jsou obtěžováni, diskriminováni v rodinách a komunitách. Je na ně vyvíjen silný nátlak, aby se vrátili k buddhismu, protože konverze je pokládána za zradu. Všichni Sinhálci by měli být buddhisté. Tolerovaní jsou pouze křesťané, kteří nekonvertovali z buddhismu. Buddhisté nutí křesťany, aby zavřeli své kostely, protože je pokládají za nelegální. Především v okrajových oblastech dochází ke skupinovým útokům proti kostelům.

Pronásledování křesťanů na Srí Lance se namnoze mění od formy nátlaku na akce legální a administrativní. Mnoho křesťanů omezovaných na svých právech není schopno hradit soudní výlohy. Pokud neskončí ve vězení, je jejich reputace ve společnosti silně kompromitována.

Srí Lanka se nachází na 46. místě mezi padesáti zeměmi, které World Watch uvádí jako země pronásledující křesťany.

Počet pronásledovaných křesťanů na celém světě je asi 300 milionů. Každý sedmý křesťan žije v zemi, kde panuje pronásledování křesťanů. Zpráva si všímá případů porušování náboženské svobody i u jiných skupin než křesťanských. Jedná se o různé fanatické menšiny. Ve 38 zemích se jedná o těžké a extrémní protináboženské násilí.

Z těchto zemí je 21 jmenováno jak země s pronásledováním: Afganistán, Saudská Arábie, Bangladéš, Birmania, Čína, Severní Korea, Eritrea, Indie, Indonésie, Irák, Lýbie, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Sýrie, Somálsko, Súdán, Turkmenistán, Uzbekistán a Jemen. Jako země s diskriminací je uváděno dalších 17: Alžírsko, Ázerbájdžán, Bhutan, Borneo, Egypt, Ruská federace, Irán, Kazakistán, Kirgizie, Laos, Maledivy, Mauretánie, Katar, Tadžikistán, Turecko, Ukrajina a Vietnam. V 17 z těchto 38 se situace zhoršila.

Za velmi znepokojující označuje zpráva situaci v zemích s ultranacionalismem, který pokládá náboženské menšiny za hrozbu pro stát. Jsou to především Indie, Čína, Severní Korea, Pákistán, Myanmar. V Indii se ve letech 2016 – 2014 protikřesťanské útoky zdvojnásobily. Extrémistické skupiny hinduistů dosáhly počtu 736.

Dramatická situace je v Palestině. Počet křesťanů v pásmu Gaza se zmenšil ze 4 500 na 1000. Mezi lety 2016 a 2018 bylo v Egyptě zaznamenáno pět těžkých atentátů. Křesťanské komunity velmi ohrožuje násilná islamizace mládeže, zvláště dívek a žen. Takový osud čeká křesťanské dívky i v Pákistánu.

Podle Open Doors nejnebezpečnější pro křesťany jsou Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Lýbie, Pákistán a Súdán. K extrémním zemím patří také Eritrea, Jemen, Indie a Sýrie. Znepokojující je růst případů násilí v Asii, naposled na Srí Lance.

Aldo Maria Valli Duc in altum 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010