Menu


Na obranu katolické nauky

Výzva kardinála Raymonda Burkeho ke katolickým laikům, kněžím a biskupům, aby se postavili na obranu katolického manželství, nachází náležitý ohlas.

Před několika dny došlo při konferenci Papežské rady pro rodinu k otevřené polemické výměně názorů mezi zástupci mezinárodních katolických hnutí pro rodinu a generálním sekretářem biskupské synody kardinálem Baldisserim. Protože katolická hnutí takřka bez výjimky zastávají katolickou nauku o manželství, projevil kardinál značnou nevraživost a pronesl řadu iritujících výroků.(viz) (viz) (viz)

Nyní zveřejnily osobnosti církve a kultury a více než 30 organizací na ochranu života a Civitas Christiana z celého světa současně petici v různých jazycích. V žádají papeže Františka, aby jasným slovem ukončil zmatky, které se šíří mezi věřícími. V petici se mimo jiné praví:

Jsme si jisti, že Vaše slovo nemůže oddělovat pastorační praxi od nauky církve, kterou zanechal Ježíš Kristus a jeho zástupci na zemi, protože to zmatky ještě více prohloubí. Neboť Pán Ježíš nás s naprostou jistotou učil, že musí být naprostá shoda mezi pravdou a životem. ( viz Jan 14, 6-7) a varoval, že jediná cesta, jak nesejít na scestí, je uvádět jeho nauku do života ( srov. Mt 7,24 -27).

Dosud podepsalo tuto výzvu nejrůznějšími kanály více než 50 000 osob.

                                 (viz)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010