Menu


Mučedník svatý Venancius

 

Sv. Venancius se narodil v Camerinu v italské proincii Macerata. Za císaře Decia a Antioka, guvernéra v Camerinu, byl jako patnáciletý obviněn z křesťanství a před branami města se představil soudci. Ten, když ho vytrvale a marně pokoušel příslibem a vyhrožováním k modloslužbě, nařídil, aby byl zbičován a připoután, ale zázračně ho osvobodil anděl. Poté byl mučen pochodněmi a visel hlavou dolů nad dýmajícím ohněm. Přivedli ho znovu před soudce ,vylámali mu zuby a rozbili čelisti. Takto zřízeného ho hodili to do hnojiště Vyzvedl ho odtud anděl a byl opět odveden před soudce. Zatímco Venancius promlouval, soudce se zhroutil ze svého křesla a zemřel za těchto slov: »Hodný víry je Bůh Venancia, zničte naše bohy«. Nakonec byl mladičký mučeník po nových a rafinovaných mukách sťat spolu dalšími deseti společníky a tak dovršil svůj slavný boj. Křesťané pohřbili těla mučedníků na čestném místě. Na tomto místě asi 500 m od hradeb byla pa postavena Bazilika a město se postupně rozrostlo až k bazilice zasvěcené Venanciovi.

                                                  Camerino


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010