Menu


Moudrý hlas

 

"Pro každou upadající civilizaci je charakteristické, že velké masy lidí si tragédii neuvědomují. Lidstvo v krizi je obecně necitlivé k vážnosti doby, v níž žije.

Lidé nechtějí věřit, že jejich doba je zlá, částečně proto, že nemají žádné měřítko mimo sebe, kterým by mohli svou dobu poměřovat.
Pokud neexistuje žádný pevný pojem spravedlnosti, jak mohou vědět, že byla porušena?

Pouze ti, kdo žijí z víry, skutečně vědí, co se ve světě děje; velké masy lidí bez víry si nejsou vědomy ničivých procesů, protože ztratily přehled o výšinách, z nichž spadly."

(Msgr. Fulton Sheen)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010