Menu


Morální katastrofa

Italský demograf, který sám sebe označuje za progresistu, napsal knihu Nespoutaný sex. Na základě katastrofální porodnosti na Západě, zvláště v Itálii, uvádí, proč se Západ stal takovým, jaký je. Sex zcela mění společnost a individua, manželské dvojice a chování populace. Sex na Západě už nepočítá s plozením populace, děti se rodí jen jako nedopatření, kterého je třeba se vystříhat. Sexuální styky nepotřebují žádné odůvodnění ani ospravedlnění. Hluboce poklesla hodnota manželství. Rozvod zbavil manželství jeho ochranné aury, jeho záruky. Tento pád manželství znehodnotil vztahy mezi mužem a ženou a vyprovokoval sexuální vztahy samy pro sebe. Žije se jen pro přítomnou chvíli a nikoliv pro budoucnost. Manželství vyšlo z módy, všechny náhražky, jakkoliv vzdálené, se jeví lidem přijatelnější. Společnost sama není schopna tento problém řešit.

(Podle L´Osservatore Romano 18. října 2012)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010