Menu


Minuty se svatou Pannou

V nastávající měsíci Matky Boží vracíme se opět k započaté řadě každodenní Minuty s Marií v nové podobě. Ve snaze o návrat k oné hluboké mariánské úctě, která bývala pro tento měsíc charakteristická, nabízíme pohled do knihy, která sloužila jako podklad k promluvám, případně čtením při májových pobožnostech před sto padesáti lety. Autorem knihy

 La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les réunions du mois de Marie, (1867) (*) je francouzský biskup Louis-Gaston de Ségur (1820-1881). Musíme se spokojit s výňatky (kniha má 260 stran), ale i z těchto úryvků poznáme, že tento duchovní poklad nemá v současnosti obdoby. Z hlubin, do jakých upadla opravdová víra a úcta k svaté Panně ve dvacátém století, snad  nám pomohou   autorovy nevšední úvahy  ve snaze vrátit tui nejprvnější mezi všemi tvory na místo, které jí před Bohem i před lidmi nezadatelně náleží.   

Pro mnohé dnešní i docela zbožné křesťany to může být dokonce překvapením, kolik zasloužené úcty zůstáváme svaté Panně dlužni, a to k vlastní škodě, neboť čím lépe odpovídá místo, které přiznáváme Panně Marii, onomu jedinému autentickému postavení, jaké pro ni stanovil sám Stvořitel, tím lépe pochopíme, jak hluboko musíme sestoupit z místa, která jsme zcela mylně přisoudili sami sobě.

                                              VSTUP

 

    Gaston de Ségur

 

(*) Svatá Panna. Zbožná čtení pro májové pobožnosti