Menu


Mons. Viganò podal demisi

                                                                     21. 3. 2018

Mons. Viganò pochopil, že je asi naprosto neúnosné, aby po skandálním zneužití soukromého dopisu Benedikta XVI. dále setrvával ve své funkci, a podal po dohodě s Bergogliem demisi, ovšem s odůvodněním, ve kterém nepřiznává žádnou vinu, neboť podle jeho slov „četní kritici a polemiky proti jeho práci údajně ohrožují projekt mediální reformy Vatikánu". Jeho pan  šéf stejně prolhaný jeho jeho podřízený pro něho rychle založil novou funkci „asesora¨“ v komunikačním dikasteriu, aby tak mohl vychovat svého nástupce „v lidském a profesionálním ohledu“, jak mu napsal Bergoglio v osobním dopise. Má mu tedy opravdu ze svých bohatých praktik a zkušeností co předávat.

Celý skandál vyvolal velký poprask a nelítostnou kritiku především v anglosaském světě, kde se píše o této „Lettergate“ jako o jedné ze součástí nepřetržitého proudu lží, manipulací a skandálů, které zamořují současný pontifikát. ( The National Catholic Register )Edward Pentin na EWTN uvedl: »Za posledních pět let se už toho nalhalo více než dost a nejrůznějším způsobem, ale nikdo za nic nepřejímá odpovědnost.«

Za situace, kdy si Bergoglio hraje na boha, zůstávají jeho miláčci   prostě nedoknutelní, ať už je to  Viganò, Maradiaga nebo Barros a další.

    -vu-