Menu


Modlitby sv. Pia X.

Můj Bože a mé Všechno!

Můj Bože, dej, abych Tě miloval, a jedinou odměnou za moji lásku nechť je, abych Tě miloval stále více!

Můj Bože, mé jediné dobro, jsi pro mne vším; dej, abych žil zcela pro Tebe!

Můj Bože, děkuji Ti  za to, co mi dáváš, i za to, co mi odnímáš.        Děj se Tvá vůle!Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010