Menu


Modlitby Římského misálu za vyprošení deště

 Orace

Bože, v němž žijeme, pohybujeme se a trváme, uděl nám příhodný déšt, abychom podporováni časnou pomocí s větší důvěrou toužili po věcech věčných.

Sekreta

Usmiř se, Pane, dary, které obětujeme, a uděl nám pomoc dostatečným deštěm.

Postkomunio

Dej nám, Pane, spásný déšť a milostivě zavlaž vyprahlou tvář země nebeskými proudy.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010