Menu


Modlitba za lid

 

Na závěr mešní oběti přidává církev o postních dnech zvláštní modlitbu za lid. Před touto modlitbou vyzývá kněz věřící, aby se před Bohem pokorně sklonili:

Modleme se. Pokořte své hlavy před Bohem.

Pondělí po 4. neděli postní

Vyslyš, Pan, dobrotivě naši prosbu a těm, kterým poskytuješ náklonnost k pokorným prosbám, pomáhej svou ochranou.

Úterý po 4. neděli postní

Smiluj se, Pane, nad svým lidem a dopřej milostivě oddechu těm, které sužuje ustavičné trápení

Středa po 4. neděli postní

Otevři, Pane, sluch svého milosrdenství k prosbám pokorně volajících, a abys jim mohl udělit to, oč žádají, dej jim touhu po tom, co se líbí tobě.

   +++++++++++++++++++  Čtvrtek po 4. neděli postní

Bože, stvořiteli a vůdce svého lidu, zapuď hříchy, které na něho útočí, ať se ti stále líbí a najde bezpečí pod tvou ochranou.

  Pátek po 4. neděli postní

Všemohoucí Bože, protože známe svou slabost, spoléháme na tvou moc; dopřej nám, abychom se vždy radovali z ochrany tvé lásky.

  Sobota po 4. neděli postní

Bože, který se chceš raději smilovávát než hněvat na ty, kteří v tebe s nadějí doufají, uděl nám, ať náležitě oplakáváme zlo, které jsme spáchali, abychom si zasloužili milost tvé útěchy.