Menu


Modlidba svaté matky za své děti

 
V očích Conchity Armidy byly děti vždy v prvním plánu jejího života. Jednoho dne napsala svému duchovnímu vůdci P. Bernardovi (mons. M. Ruízovi) toto základní vysvětlení: »Je zde jeden bod, o kterém, abych tak řekla, ve svém Duchovním deníku nehovořím, totiž o svých dětech, zatímco ve skutečnosti starost o jejich výchovu zaujímá největší část mého života. Nosím je ustavičně ve svém srdci, a to více jejich duši než jejich tělo. To je přibližně modlitba, kterou se modlím za každého z nich několikrát denně:
 
– Pane, zachovej Panchovi jeho počestnost, jeho vyrovnaný úsudek, kterým jsi ho obdařil. Ať je vždy čestným člověkem jako jeho otec. Dej mu to, co potřebuje, aby se oženil, jestliže mu to vyhovuje, anebo ho vysvoboď od těch vztahů, jestliže to není tvá vůle.
 
– Pane, Ignác mi dělá starosti. Je tak mladý uprostřed nebezpečí…Zachovej ho v čistotě svědomí, kterou jsi mu dal.
 
– Pane, ať je Pablo tvým vším. Rozviň jeho pokoru a poslušnost.
 
– Pane, ať Salvator užívá živost svého charakteru pro dobro a pro tvoji slávu.
 
– Pane, ať Lupe, tak plná života, tak disponovaná pro ctnost, nesejde nikdy z cesty svých povinností.
 
– Pane, pro Manuela a Conchu, tyto dvě čisté a ukřižované duše, jsi vybral od jejich mládí nejlepší stránku, upevni je ve vytrvalosti, chraň jejich povolání. Použij je ke své větší slávě…
 
– Pane, dej, ať moji dva andělé, kteří jsou v nebi, Carlos a Pedro, vždy asistují v blízkosti tvého trůnu.
 
Ó Maria, Matko mé duše, ochránkyně sirotků, dej, ať v Panchovi roste jeho zbožnost pod tvým dohledem. Dej, ať roste také ve všech mých dětech; dávám ti je jako tvé. Přikryj je svým pláštěm, zachovej je vždy čisté, zachovej je v Srdci svého Syna, podpoř jejich dobré sklony a lásku ke kříži. Ty víš, že je nejsem schopna sama vychovat, neumím být matkou, ale ty to umíš, Maria. Skryj je na svém klíně, zachovej je čisté pro Ježíše, jen pro něho samého« (D. 30. 10. 1908).
 
Život ve spojení s Bohem nikdy nevzdálil Conchitu od její rodiny. Naopak, nikdy matka nepamatovala tak jako ona na všechny své děti. 
                                              

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010