Menu


Modlitba sv. faráře Aského

 
 
 
 
MODLITBA 
 
Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu mého života.
 
Miluji Tě, Bože, nekonečně láskyhodný, a raději chci umřít s láskou k Tobě, než abych žil jen jednu vteřinu, a nemiloval Tě.
 
Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě miloval věčně.
 
Miluji Tě, můj Bože, a toužím po nebi jen proto, abych měl to štěstí milovat Tě dokonale.
 
Můj Bože, jestliže můj jazyk nemůže říct každý okamžik: miluji Tě, chci, aby Ti to opakovalo mé srdce s každým dechem.
 
Miluji Tě, můj božskýSpasiteli, protože jsi byl pro mne ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného s Tebou.
 
Můj Bože, dej mi milost, abych zemřel v lásce k Tobě a s vědomím, že Tě miluji.
 
Sv. Jan Maria Vianney

* * *

 

Lapidární výroky svatého faráře Arského

 

 • Běda! Je těžké pochopit, jak a proč se může pyšnit tak bezvýznamný tvor, jakým jsme my. Špetka prachu jako ořech. To je všechno, co z nás po smrti zbude.

 • Projděte kontinent za kontinentem, království za královstvím, bohatství za bohatstvím, potěšení za potěšením. Opravdové štěstí nenajdete. Země a všechno to, co obsahuje, nemůže platit pro jednu duši nic více než špetka mouky, která nemůže nasytit hladovějícího.

 • Kdo ztratil čistotu duše, je jako jako kousek látky politý olejem. Můžete ho prát a sušit, skvrna se znovu vynoří. Stejně tak je k tomu třeba zázrak, aby očistil nečistou duši.

 • Cenu naší duše můžeme pochopit z úsilí, jaké vynakládá démon, aby ji zkazil.

 • Myslím, že osoba, která nenaslouchá Božímu slovu, jak je třeba, se nemůže spasit. Nikdy se nedoví, co je třeba udělat, aby došla spásy.

 • Před dobře vykonanou modlitbou se trápení rozplynou jako sníh na slunci.

 • Opravdu, kdyby hříšníci pomysleli na věčnost, na to strašné „navždy“, ihned by se obrátili. Je tomu šest tisíc let, co se Kain nachází v pekle, a přece, je to stále, jakoby tam vstoupil teprve právě teď.

 • Děti moje, vůbec si neuvědomujeme, jakou moc může mít čistá duše nad Bohem: dosáhne od něho všechno, co chce.

 • Svatí znali sami sebe mnohem lépe než druhé. To je důvod, proč byli pokorní.

 • Kdybychom dobře uvažovali o hříchu, měli bychom z něho takovou hrůzu, že bychom se ho nikdy nemohli dopustit.

 • Často si myslím, že většina křesťanů, kteří se zatratí, zatratí se pro svou ignoranci.

 • Mnozí prostí lidé nechápou věci tohoto světa. Ale to jen proto, že v jejich očích nemají žádnou cenu. Ale věcí Božích si všímají velmi dobře.

 • Mnohé duše, které zde na světě neznamenaly vůbec nic, ukážou se jedou jako velmi bohaté pro množství vítězství, která získávaly nad zlem okamžik po okamžiku.