Menu


Modlitba Giovanni di Fécamp

 

Přijď, Duchu Svatý, blažený ten, kdo bude hoden, abys byl jeho hostem: s Tebou si učiní u něho příbytek i Otec a Syn.
Přijď, Těšiteli, plný dobroty, přijď k duši, která trpí bez pomoci, ve zkoušce jako v prosperitě.
Přijď, a očisti poskvrny a zahoj rány.
Přijď, sílo slabých a oporo padlých.
Přijď, učiteli pokorných, přijď, vítězi nad pyšnými.
Přijď, Duchu nejsvětější, přijď a smiluj se nade mnou.
Přijď, uzdrav mě svou dobrotou.
Kéž moje malost najde místo u tvé velikosti, moje slabost vedle tvé síly,
skrze Ježíše Krista, který žije a kraluje s tebou po všechny věky věků. Amen

 

                                      Giovanni di Fécamp, benediktin XI. století


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010