Menu


Modlitba dětí

 

Drahý Aldo Maria,

Panna Maria je naše síla, naše naděje.

Po pravdě řečeno, váhala jsme, zda Vám mám napsat, ale nakonec jsme se rozhodla, že tak učiním. Chci mluvit jménem dětí.

Dnešní svět, dnešní mučedníci jsou děti. To ony spolu s Pannou Mariá zachrání svět. Bůh je pověřil, aby byly dobrými bojovníky v toto boji mezi Dobrem a Zlem.

Nejsvětější Panna Fatimská začala triumf svého Neposkvrněného Srdce s dětmi, podle jména i podle skutečnosti. Označila je za  vyvolené, jako malé spoluvykupitle se Spoluvykupiutelkou současné doby. O tom není pochyb.

Před několika dny v Radio Maria jedno osmileté děvčátkko jménem Maria oznámilo, že ona a její sestřička se rozhodly, že se zříkají všech vánočnch dárků, aby tak prosily Ježíše, za ukončení pandemie. Jako zcela dospělá osoba požádala, aby mohla tuto výzvu přednést všem dětem, aby se spojily k této oběti.

Od té chvíle se zvedla v Radio Maria záplava a stoupala k nebi: velmi mnoho dětí přijalo tuto výzvu. Od té chvíle se u nohou Ježíšovy sochy nachází sešit se všemi jmény těchto malých vojáků. Každý den přibývají další stránky poznamenané vůlí nevinných dětí.

A hleďte, právě v tomto okamžiku, kdy se děti staly živou modlitbou za své životy, na Radio Maria dopadl těžký mediální útok od „velkých“ tohoto světa.

Je to náhoda? Náhoda neexistuje, a chceme -li to nazvat náhodou, musíme být upřímní: náhody jakou ve skutečnosti shody velmi pečlivě připravené Někým, kdo je hodně vysoko: naším Bohem a Pánem.

Na pozadí jsou měsíce, kdy Pater Livio se zaměřil na aktuální situaci a zpíval 'mimo sbor', a nikdo k tomu nic neřekl. Ale dnes zcela naopak tato nevinná modlitba rozpoutala bouři. A musím přiznat, že nejsem nějakým fanouškem otce Livia ani jeho katechezí. Nejsem v tom tedy zapojena.

Bylo by možné namítnout, že iniciativa, která vzešla od dítěte, není nic významného, ale je zde Boží tajemství: co je skryto před zraky světa, neuniklo Jeho Pohledu. To, co pro svět není vůbec důležité, nic pro život, je nezbytné pro jediného a mocného Boha. Snad lidské oči a lidská srdce nevidí nebo nechtějí vidět, ale Zlo zaregistrovalo a poznalo moc této modlitby. „Nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, protože já jsem ho zamítl....člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce (1Sam 16,7).

Žijeme ve století, kdy největšími mučedníky, největšími světci jsou děti. To je vojsko svaté Panny. Volejme to do světa, že jsou zde tito maličcí.  Dívejme se na naše děti, protože nás učí, ukazují, co máme dělat, v co je zapotřebí věřit.

Kéž Pán vztáhne svou ruku a obrátí svůj pohled na ně i na nás všechny.

Spojme se v modlitbě!

Mariadela

Pramen: Duc in altum