Menu


Modlitba bl. Johna Henry Newmana

 
Ježíši, pomáhej tomuto tvému synu
šířit všude tvou vůni, kamkoliv přijde.
Zavlaž jeho duši svým Duchem a svým životem.
Pronikni ho zcela a učiň ho učitelem
celým jeho životem,
aby jeho život vyvěral z tvého života.
 
Osvěcuj ho a posluž si jím,
přisvoj si jeho duši do té míry,
aby každý, kdo ho potká,
mohl pocítit tvou přítomnost.
 
Zůstávej v něm.
Pak bude vyzařovat tvůj jas
a může být světlem pro druhé.
Ale toto světlo bude mít svůj zdroj
jedině v tobě, Ježíši.
Nebude vycházet z něho samého.
Z něho nevyjde ani nejmenší paprsek:
Ty budeš osvěcovat druhé
skrze něho.
 
Vnukej mu chválu, která je ti nejmilejší,
aby osvěcoval všechny kolem sebe:
aby nekázal slovy, ale příkladem
skrze horlivost svých skutků,
zářivou a viditelnou lásku,
kterou bude jeho srdce přijímat od tebe.
Amen.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010