Menu


Modlitba za záchranu

 
 
 
Něžný Otče,
nenech dopadnout Svůj hněv
na tuto generaci, aby zcela nezanikla.
Neponech Své stádo napospas strachu a úzkosti,
když vody vyschnou a příroda zpustne,
vše zhyne ve Tvém hněvu a zmizí beze stopy.
Žár Tvého Dechu sežehne zemi a obrátí ji v pustinu!
Na obzoru se objeví hvězda. Noc bude ničivá
a popel bude padat jako sníh v zimě,
přikrývajíc Tvůj lid jako přízraky.
 
Smiluj se nad námi, Bože,
a neposuzuj nás přísně.
Rozpomeň se na srdce,
která se radují v Tobě a Ty v nich.
Rozpomeň se na Své věrné, a nenech
na nás dopadnout Svou mocnou ruku,
ale raději nás ve Svém Milosrdenství pozvedni
a vepiš Svá nařízení do každého srdce.
Amen.
 
Modlitba, kterou nadiktoval Pán Vassule Ryden 28.listopadu 2009
 
Posílá nám tuto modlitbu s prosbou, abychom ji každodenně přednášeli Pánu.

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010