Menu


Mlčení"dobých lidí"

V našem překladu z Infovaticana přinášíme přehled závažných vykolejení, která charakterizují současnou krizi církve vrcholící za tohoto pontifikátu, se znepokojivým konstatováním všeobecného mlčení těch, kteří by tento stav měli odsoudit. A tak buji falešná poslušnost, omyl infallibilismu, špatné chápání podstaty II. vatikánského koncilu, který měl být pouze pastorační, aniž by vyhlašoval dogmata nebo vynášel či opakoval slavnostní odsouzení. Zde je rejstřík některých precedentů. (Viz: l'indice )

Část odpovědnosti za krizi, která pustoší církev a především hierarchii - mají ti, kdo ji nechtějí vidět, žijí v jiném světě, je to mlčení "dobrých lidí"; těch, kteří jako pravověrní, věrní stoupenci magisteria a tradice církve mlčí a nekonají svou povinnost. Podle mého názoru je to díky falešnému chápání poslušnosti a věrnosti.

"V každé době může záchranu přinést hrstka lidí, kteří mají odvahu být nemoderní," napsal geniální Chesterton. Hrstka mužů existuje, o tom není pochyb, ale je zde problém, že neprojevují ochotu jednat odvážně: a v tom je ta tragédie.

Jako příklad uveďme pomocného biskupa z Astany Athanasia Schneidera, který před několika dny požádal papeže Františka, aby zrušil Motu proprio Traditionis Custodes [zde], papežský mandát, který se snaží omezit - a v dlouhodobém horizontu pohřbít - tradiční mešní obřad. Schneider je však považován za "nepřítele papeže". Proč však nikdo z prelátů či kardinálů, kteří nejsou poskvrněni či postiženi "damnatio memoriae", nevystupují s tím, že je nutné se postavit proti novým trendům a ačkoliv někteří toto nové opatření neschvalují, vůbec neotevřou svá ústa? Proč to musí být pořád jen titíž jednotlivci?

Uvedl jsem tento příklad; dalo by se mluvit také o Amoris laetitia [ [qui], ], dokumentu Lidské bratrství [qui ] (aniž bychom ignorovali Abú Dhabí - pozn. překl.), otázce občanských svazků pro homosexuální páry, představení ve Vatikánských zahradách s Pachamamou [[qui - qui]] a mnoha dalších věcech. Proč se nikdo neozve? Proč ti, kteří tleskali - v případě pokud jde o mše svaté je to velmi zřetelné - vítali Summorum Pontificum, a nyní tleskají Traditionis Custodes [qui ]? Je to rozpor.

Nejvíce mě mrzí, že všichni ti, kdo protestují, jsou sice u věci, ale nevyslovují žádná relevantní obvinění; jako by se v hierarchii protestovalo jen tehdy, když není co ztratit. A tak špatně pojatá papežská neomylnost, deformovaná úcta k Petrovu stolci nutí k mlčení mnoho dobrých lidí, kteří se domnívají, že by se mýlili, kdyby jasně vyjádřili svá varování, kritiku a obavy.

A tak zatím co "zlí hoši" svobodně kážou, ti dobří zbaběle mlčí.Fernando Beltran | 15. ledna 2022 - Fonteopraveno!


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010