Menu


Medžugorje zůstane místem modlitby

Přesně ve 34. výročí prvního údajného zjevení jednala v Římě Kongregace pro nauku víry o osudu Medžugorje. Předložila papeži výsledky šetření a návrh dekretu o charakteru tohoto místa: Mezinárodní komise nemůže konstatovat u jevů v Medžugorje nadpřirozený charakter. Protože fenomén nebyl dosud uzavřen, není možno vynést definitivní soud. Dekret však výslovně zakazuje účast na takových akcích, při kterých se má údajně zjevovat svatá Panna. Věřící mohou přicházet do Medžugorje, aby se zde modlili, nikoliv však proto, aby se setkávali s vizionáři a zabývali údajnými poselstvími. Jedno je zřejmé, že Medžugorje nenajde místo vedle La Saletty, Lurd a Fatimy.

Nyní záleží na Františkovi, zda opravdu rozhodne, anebo vysloví něco jako ANNE. Cestou ze Sarajeva chválil práci komise a v ranní promluvě pak mluvil kriticky o „žádostivosti po zjeveních“. Mezitím byla zakázána vystoupení vizionářů v USA a Španělsku a stejně jako vystoupení Vicky v Modeně, které mělo být 20. června. Je tu ovšem ve hře také možnost ztráty popularity či dokonce hrozba schizmatu, o kterém mluví Vittorio Messori.

Pramen: Il Giornale

                                                     

                                        

                                              


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010