Menu


Masonský plán zničení církve

 

                                                   

PROJEKT MASONERIE Z ROKU 1995

A.Vytrvalou a systematickou prací na zničení katolické církve jsme dosáhli velkých pokroků, zvláště ve vytyčených oblastech:

1. Narušení jednoty víry. Mnozí už pochybují o základních dogmatech: o reálné přítomnosti Krista v Eucharistii, Mariině panenství, existenci pekla a andělů a démonů atd.

2. Stav schizmatu a apostaze je již reálný, i když latentní.

3. Kritika papeže a jeho nauky.

4. Kontrola ediční a publikační činnosti.

5. Vstup masonerie do výuky, zvláště na církevních fakultách a v seminářích.

6. Infiltrátoři seminářů a řádů obsadili vlivná místa, a ta pracují velmi účinně.

7. Biskupové, kněží a katecheti, ale i různé řády mužské i ženské spolupracují účinně s námi, třeba to ani nevědí.

8. Despekt ke kněžím a řeholníkům věrným tradiční nauce a jejich účinné vytlačování.

9. Osobní zpověď nahradit společným rozhřešením.

10. Vytlačovat modlitbu v jejích různých formách: osobní, růženec, křížové cesty, procesí atd.

11. Pohrdání úctou k Eucharistii.


B. Velmi se osvědčují prostředky, které jsme navrhli:

1. Změna struktury mše, od vertikálního aspektu ke zdůrazňování horizontálního.

2. Zavedení liturgické volnosti v lit. oděvu, změny a vypouštění obřadů, vulgarizace a znehodnocování smyslu ritů.

3. Přijímání podávat ve stoje a na ruku, a tak degradovat význam hostie.

4. Zrušit poklekání a vzdávání úcty.

5. Změnit pojem hříchu.

6. Propagovat amorálnost pod pláštěm svobody a pokroku: sexuální volnost, prezervativy, antikoncepci, homosexualitu, podporovat pornografii především v televizi, též na videu, sex shopy, revue atd.

7. Schvalování potratů.

8. Odstraňovat náboženskou a mravní formaci mládeže.

9. Šíření drog, sexu, nemravné zábavy a násilí.

10. Kontrola prostředků masové komunikace.


C. Musíme pokračovat ve všech výše uvedených bodech. Jsme už schopni ovlivnit nejvyšší mocenská místa v církvi. Díky autoritě se otevřeně rozšíří poslední fáze naší taktiky.

1. Odstranit ze všech forem modliteb transcendentní dimenzi.

2. Zcela vyprázdnit a zrušit dogmata.

3. Nahradit teocentrismus homocentrismem.

4. Relativizovat morálku. Odstranit objektivní principy a především příkazy shůry. Dát všemu subjektivní charakter.

5. Liberalizovat sexuální praktiky, antikoncepci, homosexualitu.

6. Kněžství rozšířit i pro ženy.

Naší velkou aspirací je vyloučit mši. Nepůjde to ze dne na den, mnozí by to nepřijali.

Je třeba potlačovat aspekt „oběti“ a redukovat ho na agapé. Svátostný charakter se musí změnit na prosté shromáždění. Když zničíme mši, zničíme církev zevnitř, bez krvavého pronásledování díky kapitulaci samotných katolíků.

Máme triumf na dosah ruky. Mohl by mu zabránit jen přímý zásah Boha. Budeme moci brzy zvolat: Porazili jsme tě, Galilejský  (viz)

Pramen: Španělská revue Roca viva, únor 1997, José Abascal, Madrid

 

Konfrontace tohoto plánu se současným stavem církve prozrazuje konkrétně systematickou vnitřní spolupráci vedení církve s dlouhodobými iniciátory jejího zničení. Počínaje posledním koncilem podrobuje se církev rafinovanému diktátu svých úhlavních nepřátel.   (Viz Don Luigi Villa 8 ) (Nostra aetate)

(Den pokročil, noc se přiblížila)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010