Menu


Liturgie

.

facebook Amazon rss

Úvod Moje knihy Blog

17Sada
Dopis / Přijímání na jazyk. Když diakon-zravotník se počítá za více než biskuupská konference.

Uloženo v: Blog by Aldo Maria Valli

Drahá Valli,

Rád bych vás informoval o tom, co se nedávno stalo v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Neapoli.
 

S touhou přistoupit k sv. přijímání, po asi dvou letech, kdy jsem tak nečinil kvůli povinnosti přijímat na ruku a následnému odmítnutí, protože se považuji za nehodného dotýkat se Těla našeho Pána neposvěcenýma rukama, jsem se jednu neděli koncem srpna vydal do výše zmíněné farnosti, abych se zúčastnil slavení mše svaté. Protože jsem věděl, že duchovní jsou proti přijímání na jazyk, abych se vyhnul nepříjemným problémům, zeptal jsem se nejprve zpovědníka, jestli mohu přijmout částečku tímto způsobem s ohledem na nedávná ustanovení biskupské konference. Zpovědník mě v tomto smyslu ujistil a poradil mi, abych se postavil jako poslední v řadě (aby mě ostatní neviděli?). Ve chvíli, kdy se rozdávalo svaté přijímání, jsem se tedy postavil do řady, a protože celebrující kněz nerozděloval hostii, ale pověřil tím (nevím, v jaké funkci) dívku, starší paní a jáhna, vybral jsem si jáhenskou řadu. Když na mě přišla řada, sepjal jsem ruce na znamení, že chci přijmout hostii na jazyk, a jak velké bylo é překvapení, když mi jáhen tuto částečku odepřel, veřejně mě ponížil a donutil mě vzít ji do rukou,přičemž využil mého pocitu zmatení a zmatku.

Po skončení mše jsem cítil vzrůstající hněv a šel jsem do sakristie požádat faráře o vysvětlení. Farář mě přijal v přítomnosti několika lidí a na mé námitky mě přátelsky, oslovoval "ty" a poplácávaje mě po zádech, řekl, že zná ustanovení biskupské konference, ale že jáhen jako zdravotník dbá na hygienu, a proto nedává hostii na jazyk. Farář také poukázal na to, že jáhen měl pravdu v tom, že při pokládání hostie na jazyk by se mohla částečka infikovat, a tím by se šířil Covid. Na mé námitky, že nemluví o cukroví, ale o Těle Kristově, a že ruce jsou v každém případě nejhorším nosičem virů, bakterií a bacilů, a s poznámkou, že v této farnosti jsou rozhodnutí jáhna a sestry platnější než rozhodnutí biskupské konference, jsem pozdravil kněze i přihlížející a odešel. Pro pořádek bych vás rád informoval, že v sousední farnosti, kterou spravují františkáni, je povoleno přijímání na jazyk (z milosrdenství, ale vždy pod podmínkou, že se postavíte do řady jako poslední, abyste nikoho nepohoršili).

Podepsaný dopis


blog duc in altum@gmail.com


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010