Menu


Lidová hnutí a nejednoznačná teologie lidu

 

Lidová hnutí, podporovaná Františkem, jsou heterogenní galaxií, která spojuje socialismus, ekologismus, feminismus, "cancel culture" atd. Jejich nový pastorační přístup předpokládá věroučná přesvědčení, která jsou často v rozporu se SDC (Sociální nauka církve). "Teologie lidu" je nejednoznačná kategorie a katolík, který se účastní takových hnutí, se mýlí na dvou frontách.
Otázka "lidových hnutí" je matoucím a nebezpečným aspektem dnešní Církve. František je na této cestě již dlouho. Dne 16. října poslal účastníkům Čtvrtého světového setkání lidových hnutí dlouhou videozprávu. 12. dubna 2020, na Velikonoční neděli, jim poslal dopis. Předtím se setkal s lidovými hnutími 9. července 2015 v Santa Cruz de la Sierra v Bolívii během své apoštolské cesty a také při této příležitosti přednesl dlouhý projev. Dvě další setkání se konala ve Vatikánu.
V důsledku tohoto pastoračního přístupu se v Latinské Americe rodí formační školy pro katolické vůdce lidových hnutí. Academia de Líderes Católicos – Latinoaméricamá své kanceláře v Chile, Mexiku, Uruguayi, Cosa Rica, Kolumbii, Brazílii a Španělsku. Její online vzdělávací aktivita se rozšiřuje také do Venezuely, Peru, Argentiny, Panamy, Guatemaly a střední Evropy. Programy těchto škol také obsahují některé lekce o sociální nauce církve, ale jsou umístěny do nového celkového kontextu, a proto jsou reinterpretovány a podle mého názoru deformovány.
Nový pastorační přístup lidových hnutí předpokládá některá nová věroučná přesvědčení, která nás nenechávají v klidu. První postřeh se týká extrémní rozmanitosti samotných lidových hnutí, která mohou zahrnovat hnutí domorodých národů, socialistická a komunistická hnutí, revoluční hnutí, ekologická hnutí různých orientací, základní křesťanské komunity oživené teologií osvobození, feministická hnutí, hnutí za rovnost pohlaví rozšířená na LGBT, hnutí za "cancel culture", která boří sochy Kryštofa Kolumba, Hnutí ve stylu "Black lives matter" se svou ideologickou nenávistí ke všemu, co je "bílé". Výraz "lidová hnutí" proto zahrnuje heterogenní galaxii, která, pokud v určitém okamžiku sleduje přijatelné cíle, v jiných – nebo spíše v mnoha jiných – navrhuje cíle, které jsou v rozporu s požadavky sociální nauky církve. Nemělo by se také zapomínat, že mnohá z těchto lidových hnutí nejsou vůbec populární, ale jsou financována a pohnuta mocnými národními nebo nadnárodními politickými subjekty.
Nový přístup Františka a Akademie lideres populares chce,aby se katolíci účastnili lidových hnutí jako populárních, tedy v "jakémkoli" lidovém hnutí. Je to tedy otázka "jakékoliv" účasti, tj. nemotivované z hlediska plného souladu se sociální naukou církve. Není to to druhé, co motivuje nebo orientuje přítomnost v hnutí, ale bude to přítomnost v hnutí, která bude znovu číst sociální doktrínu. Stačí, aby hnutí bylo populární, aby se zrodil závazek katolíka podílet se na něm. Skutečnost, že je populární, však z hnutí nevylučuje morální, politickou a náboženskou nepřijatelnost některých jeho cílů, takže katolík nakonec přispěje k nesprávným výsledkům. I za předpokladu, že v určitém konkrétním bodě mohou být tyto výsledky přijatelné, obecný kontext sledovaný konkrétním lidovým hnutím ruší jeho pozitivitu tím, že ji využívá pro nesprávné cíle.
 
Tímto způsobem se katolík, který se na něm podílí, mýlí na dvou frontách: spolupracuje se zlem a zříká se možnosti, aby hnutí vštípil svou vlastní katolickou vizi. To je důvod, proč je výraz líderes católicos aplikovaný na lidová hnutí rozporuplný: pokud je hnutí dobré jako populární, katolíci se nebudou muset stát jeho vůdci, aby ho vedli katolicky, ale pouze aby rozvíjeli jeho "popularitu".
 
Nejednoznačnost této pastorační operace spočívá zcela v takzvané "teologii lidu", která je jejím základem, v bombě, která má vybuchnout s velkými škodami. Lidé chápaní v sociologickém, historickém a kulturním smyslu nejsou zakládající kategorií, ale dobře podloženou kategorií. Jejich hodnota závisí na tom, do jaké míry ztělesňují typ podle sedimentované kultury a historie, nebo autentických přírodních a náboženských hodnot. Ne každá tradice je platná, ne všechny kultury jsou pravdivé, ne každý národ je autentický. Také národy potřebují spásu, kterou si nemohou dát samy. Správný rozum a pravé náboženství jsou pro očištění národů nepostradatelné. Místo toho "teologie lidu" věří, že lidéjakožto lidé jsou místy lidské a křesťanské moudrosti. Jakoby by platilo pro všechny lidi. Jenomže něco takového neodpovídá pravdě.
 
Nuova Bussola QuotidianaTransparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010