Menu


Krádež ciboria s posvěcenými hostiemi

                                        24. 1. 2017

Arcibiskup Luigi Negri z Ferrary oznámil v neděli 22. ledna, že v jednom kostele jeho diecéze bylo ze svatostánku ukradeno ciborium s mnoha posvěcenými hostiemi. Pachatel nebo pachatelé jsou neznání.

»Je to ta největší bolest, jaká mé srdce postihla. V té hodině jsme ztratil všechen klid.«

Ke krádeži došlo v kostele sv. Kláry v bývalém kapucínském klášteře ve Ferraře. V tomto kostele a mnoha dalších se konají smírné pobožnosti na odčinění hrozné svatokrádeže. Arcibiskup připomněl, že na světě neexistuje nic drahocennějšího než Eucharistie, ve které je přítomen náš Pán Ježíš Kristus se svým tělem a krví, duší a božstvím. Příští sobotu se budou konat ve všech farnostech, kde je to možné, smírné pobožnosti. Arcibiskup sám povede eucharistický průvode městem. Vyzval, aby se tento týden konaly katecheze se zdůrazněním eucharistické adorace.

Kapucíni přišli do Ferrary v roce 1609, kde byl díky dobrodincům postaven chrám sv. Kláry z Assisi. Během napoleonských válek 1810 byl klášter zrušen a klauzura byla obnovena 1817. V roce 1987 komunita klášter opustila a přesídlila do San Giovanni Rotondo. V roce 2012 byl kostel sv. Kláry těžce poškozen zemětřesením a byl 2 roky opravován.

V kostele se nachází hrob ctihodné kapucínky Veroniky od Nejsvětější Svátosti (1896-1964). Je to vynikající učitelka duchovního života, která hluboce pronikla do tajemství Kristova utrpení a stala se sama jako kající duše účastnicí tohoto mystického utrpení. Připomínala trvalou nezbytnost boje proti všemu zlému. Její proces blahořečení byl zahájen v roce 2015.

Její hrob je hojně navštěvován věřícími, kteří si vyprošují její přímluvu.

Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010