Menu


Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

 

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

K 52. výročí úmrtí sv. Otce Pia z Pietrelciny přijměte tuto modlitbu, kterou doporučoval svým duchovním synům. (23.9.1968)

 

1. Můj Ježíši, který jsi řekl: »vpravdě pravím vám, žádejte a obdržíte, hledejte a naleznete, tluče a bude vám otevřeno,« hle, já tluču, hledám a žádám o milost ...(vylož)

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci --- Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji.

2. Můj Ježíši, který jsi řekl: »vpravdě pravím vám, začkoliv budete proti mého Otce ve jménu mém, On vám to dá....«, hle žádám v Tvého Otce v Tvém jménu o...(vylož)

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci --- Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji.

3.Můj Ježíši, který jsi řekl: »vpravdě pravím vám, nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou«, s odvoláním na neomylnost Tvých svatých slov žádám Tě o milost ....( vylož)

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci --- Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pro které je nemožné nemít soucit s nešťastnými, měj smilování s námi ubohými hříšníky, a uděl nám milosti, o které Tě žádáme skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Tvé a naší něžné Matky. Svatý Josefe, domnělý otče Srdce Ježíšova, oroduj za nás.

Zdrávas Královno.

Chiesa e post concilio