Menu


Kontroverzní případ Maltézského řádu nekončí?

                    14.9.2017

Jak známo, velmistr řádu Matthew Festing povolal před rokem k odpovědnosti velkého kancléře Albrechta von Boeselagera, protože na svou vlastní odpovědnost distribuoval v Indočíně nedovolené antikoncepční prostředky. To je praxe, která je v rozporu s katolickou morálkou. Kancléř odmítl podat demisi a prohlásil, že o takových aktivitách nic nevěděl. Stěžoval si na Státním sekretariátu a papež osobně zasáhl a donutil velmistra k demisi. Tím však případ nekončí.

Velký kancléř se totiž obrátil na Zemský soud v Hamburku se stížností proti Kath.net kvůli jeho článku z 26. prosince 2016, který případ zevrubně popisuje. Článek pojednává kriticky o činnosti velkého kancléře a hovoří o malém kroužku německy mluvících osob, který se snažil udržet výlučné postavení v řádu a který má vazbu na papeže. Píše také o částce 30. mil švýcarských franků, které Boeselager obdržel a jejichž původ je nedoložený. Boeselager argumentoval jak veřejně, tak v soudním jednání, že neměl žádný vliv na humanitární akce řádu a že jakmile se dověděl o zneužití, ihned zasáhl. Soud však nedal zapravdu tvrzení velkého kancléře Boeselagera a dospěl k závažným zjištěním týkajícím se Maltézského řádu a výměny velmistra. Přisoudil kancléři odpovědnost za situaci včetně nedovolené distribuce antikoncepčních prostředků. Kath.net obdržel písemně toto soudní rozhodnutí. (Ze sítě Maltézských rytířů zmizely všechny informace na toto téma. Současně obdržel kath-net zákaz o této záležitosti cokoliv psát.)

Soudní rozhodnutí z Hamburku otevírá nepředvidatelné perpektivy. Vyvolává otázku, kdo měl zájem na papežově zásahu, který soud uznal za nespravedlivý jak vůči Mathew Fastingovi, tak vůči kardinálu Burkemu. Jestliže tyto osoby jednaly korektně, neměl by papež z nové situace vyvodit potřebné důsledky?


katholisches

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010