Menu


Kolumbie: Případ Galat

José Galat je významnou osobností nejen v Kolumbii, ale v celém španělsky hovořícím světě. Je odborníkem na hospodářské a politické vědy a sociologii. Studoval v Barceloně a Paříži. Přednášel na různých univerzitách a byl více než 30 let rektorem univerzity Gran Columbia. Kladl vždy velký důraz na křesťanskou sociální nauku. Roku 1999 založil televizní centrum Teleamiga, které má 50 mil. posluchačů. Před několika dny se dostal do vážného konfliktu s kolumbijskou biskupskou konferencí.

Biskupská konference a papež František se rozcházejí v hospodářských doporučeních pro lidové hlasování v Kolumbii. Nyní před nadcházející Bergogliovou návštěvou Kolumbie však nemají biskupové zájem na rušení míru.

Galat je však mužem, který má rád jasnou řeč. Rozpory v pontifikátu papeže Františka nemůže přejít mlčením. Kritizoval papeže v souvislosti synod o rodině a Amoris laetitia. Velmi jej znepokojily zprávy o machinacích kardinálské skupiny Sankt Gallen, která ovlivňovala výsledky posledních dvou konkláve. Co se jí nepodařilo v roce 2005, toho dosáhla v roce 2013.

Galat zastává názor, že Bergogliova volba byla nelegitimní. Označil také více základních aspektů Bergogliovy nauky jako mylné a pokládá ho za „heretika“.

Biskupská konference Kolumbie upírá jeho televizi označení „katolická“ a obvinila Galata, že odepřel podřízenost papeži. Vyzvala kněze a biskupy, aby s ním nespolupracovali pod hrozbou „otevřené neposlušnosti“ (kán 754; 1373). Zakázala rovněž přenosy bohoslužeb televizí Teleamiga, které tvoří každodenní program tohoto masmédia. Coracol Radio sdělilo, že Galat stojí mimo katolickou církev.

Důvody svého postupu vůči Galatovi však biskupská konference konkrétně neuvedla a na dotaz postiženého nijak neodpověděla.

                                              

Galat ve své reakci na postup biskupů uvedl:

Vůči legitimnímu nástupci apoštola Petra je každý katolík zavázán k lásce a poslušnosti, nikoliv však vůči člověku, který byl zvolen nikoliv od Boha, ale od lidí, a co horšího, kandidáty mafie, což je cynický výraz, který použil veřejně sám vedoucí představitel této skupiny kardinál Godtfried Danneels.

Galat dále uvádí body papežova učení, které jsou v rozporu s katolickou vírou:

- všeobecná nauka o spáse která je v rozporu s Mt 22,14;

- tvrzení o prozelytismu jako hlouposti, což odporuje slovům Pána, viz Mt 28,19;

- přijímání eucharistie cizoložníky je v rozporu s listem apoštola Pavla - 1 Kor 11,27.

Existují další příklady, které uvedla Teleamiga.

O kardinálské mafii hovořil osobně kardinál Danneels, jeden z vedoucích osobností spiknutí.

Jaký bude mít biskupské rozhodnutí faktický dopad, není známo. Zatím program Teleamiga pokračuje bez jakýchkoli změn. Na twiteru se objevil jen zcela ojediněle souhlas v postupem biskupů. Galat rozhodně nemá v úmyslu mlčet. V Kolumbii převládá názor, že by se jeho kritika Františka mohla ještě více zostřit.

Pramen: Katholisches info

                                                 

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010