Menu


Klesající Bergogliova popularita

 

Úřadující papežové se v Itálii tradičně těší největší popularitě. Bergogliova popularita je však na sestupu. Je tomu tak od 1. června, kdy došlo ke změně kurzu v italském kabinetu. Po svém zvolení dosahoval papež Františka pozitivní přijetí u 88% dotázaných. Nyní je pozitivně hodnocen u 71% dotázaných. Ačkoliv se těšil velké popularitě i u vrstev církvi vzdálených, klesla jeho popularita u nich nejvíce U pravidelných účastníků bohoslužeb klesl ukazatel sympatie o 10%, u příležitostných o 12% a u nepraktikujících dokonce o 17%. Mezi mládeží s ním sympatizuje jen 58% dotázaných.

List La Repubblica uvádí jako důvod tohoto poklesu papežovu jednoznačnou obhajobu přílivu migrantů. Obyvatelé Itálie se však vážně obávají hrozících demografických změn. Sympatie k církvi klesají úměrně se sympatiemi k papeži.

Katholisches


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010