Menu


Když Madona vstoupila do nemocnice

    2. 5. 2020

   

Nemocniční kaplan Claudio Pirillo svědčí:

Nehovořím o zázraku. Ale představte si...Od 26. března se nákazy zastavily a začali se uzdravovat první postižení a dodnes se nevyskytl žádný nový případ.

Madonna di Capocolonna

26. března je datum, kdy na mys vstoupila zvláštní paní. Jmenuje se Madonna di Capocolonna, patronka kalábrijské diecéze. Obraz černé Madony je každoročně nesen v procesí z Crotone do Capocolonna, kde stojí její svatyně.

Biskup Angelo Rafaele Panzetta dal tento obraz dočasně k dispozici s tímto zvláštním určením: »Pro příští dny dávám tento obraz k dispozici nemocnici v Crotone jako znamení blízkosti naší církve k tomuto místu, kde se svádí důležitá bitva pro blaho nás všech«.

A přesně toho dne zastavily nákazy a začalo přibývat případů uzdravení. Nemocniční kaplan podává toto vysvětlení: „V Crotone máme tři obrazy: velký originál, který se vystavuje jednou za sedm let. V procesí, kterého se účastní na 120 tis. věřících, se nosí každoročně malá kopie. Biskup má malou kopii také ve svém bytě a tu mi poskytl pro nemocnici. Obrázek nezůstává jen v nemocniční kapli. Po bohoslužbě s nemocničním personálem ho nesu v procesí, aby ho viděli také nemocní. Modlíme se a svěřujeme do její ochrany. Cesty Boží jsou skutečně tajemné. Ale kdybychom neměli víru, nevystavovali bychom ji a nesvěřovali se do její ochrany.

Historie Madony z Capocolonna sahá, tak jako u mnoha jiných v Itálii, do dob, kdy Saracéni pořádali své vpády ze Simari. V Capocolonně, jižně od Crotone zpustošili mys, na kterém stál kostelík s byzantským originálem. Podle starého podání kostel stál na místě pohanského chrámu Hery Lacinie. (Zde v městě Crotona bratr krále Alicina poskytl pohostinství Odysesovi.) Muslimové chrám zpustošili a obraz si odnesli jako kořist. Během cesty měla loď potíže a Turci vyhodili obraz do moře. Objevil ho jeden rybář a obraz byl triumfálně donesen zpět do města.

I nyní je černá Madona připravena pomáhat a bránit své ctitele.

Zázrak? Odpověď není snadná. Ale jako v každém případě dobré je zachovat víru. Tím spíše, když nevíme, jak by to bylo dopadlo a kolik by bylo mrtvých, kdyby Madona nevstoupila na mys, kde byla přijata se stejnou zbožností jako před půl tisíciletím, když byla zachráněna z vln.

Il Timone