Menu


Kdo mě zapře před lidmi…

 

Chtěl Kristův náměstek skrývat Krista před Židy nebo Židy před Kristem?