Menu


Kdo jsou tradiční katolíci

Jako tradiční katolíci musíme definovat, kdo vlastně jsme a jaké je naše poslání v tomto krátkém životě. Zde je 20 bodů, které objevili mnozí z nás, tradičních katolíků, a které z nás udělaly to, čím jsme.

1. Jsme prostě katolíci, kteří objevili zakopané poklady církve.

2. Začalo to tím, že jsme se začali učit, co je mše všech dob (nazývaná také latinskou nebo tridentskou mší), když ji papež Benedikt promulgoval v Summorum Pontificum.

3. Odtud pak jsme objevili velký rozdíl mezi latinskou mší a novou mší (zvanou také Novus Ordo), která dosud pro většinu z nás byla jedinou, kterou jsme znali.

4. Objevili jsme k velkému překvapení, že poprvé v dějinách byl změněn římský misál, a to Bugninim a koncilem za podpory papeže Pavla VI. v roce 1969.

5.Odhalili jsme z toho, že latinská mše byla podstatnou součástí života katolíků římského ritu a vyvíjela se jen v docela malých detailech po staletí, počínaje Poslední večeří a obětí Ježíše na kříži.

6. Zjistili jsme přitom, že mnoho věcí v nové mši (např. druhou euch. modlitbu, která se takřka výlučně používá) a nové rubriky vytvořil Bugnini.

7. Dále jsme objevili, že protestantští poradci 2. vatikánského koncilu byli velmi úspěšní v tom, jak pomáhali sestrojit novou mši a převést ji do mateřštiny.

8. Velice zřetelně nyní vidíme, že ohnisko latinské mše spočívá v oběti Ježíše Krista na Kalvárii.

9. Vidíme zřetelně, že ohnisko nové mše je zaměřeno jen na Poslední večeři a Čiňte to na mou památku, jak si to přál protestant Luther.

10. Vidíme zřetelně protestantské zdůrazňování společenství a jeho předsedajícího proti důrazu kladeného na kněze, který přináší oběť in persona Christi.

11. Při nové mši prožíváme na člověka soustředěné shromáždění, na které lidé přicházejí, aby se dobře cítili, aby se dívali na kněze, který se jim líbí, a dělali to, co chtějí, oblékají se, jak chtějí (některé ženy sexy, někteří muži např. v šortkách) mluví, kdy se jim zachce, a když se nudí, klidně si hrají s mobilem.

Při latinské mši je naopak naprosté ticho, lidé se oblékají slušně a uctivě, projevují úctu Pánu ve svatostánku, při modlitbě klečí, ženy používají závoj.

12. Konstatujeme, že na latinskou mši přicházejí lidé dříve, aby se modlili, a odcházejí později, aby vzdali díky.

13. Při Novus Ordo se často zpívají písničky, které se líbí mladým (např. hip hop) se sborem, který je vpředu. Při latinské mši je sbor schován u varhan a je zde proto, aby latinskou mši podporoval hrou varhan, gregoriánským chorálem a jinými starými svatými zpěvy, z nichž mnohé jsou v latině.

14. Zjistili jsme, že nové rity vyřadily při svátostných obřadech řadu důležitých modliteb (např. exorcismy proti ďáblu) a nahradily je novými modlitbami.

15. Vidíme velký rozdíl ve slovech a rubrikách svátostí před 2. vatikánským koncilem, a proto vedeme děti k tomu, aby přijímaly svátosti ve starém latinském ritu.

16. Při nových mších často slýcháme zředěná kázání místo hluboce duchovních a praktických kázání při latinské mši.

17. Při Novus Ordo slyšíme v kostele mnoho slov o lásce, ale nacházíme málo lásky pro záchranu duší z náruče ďábla nebo z očistce. Zato nás nenávidí a pronásledují a přímo znemožňují přijímat svátosti ve starém ritu, jak to papež Benedikt katolíkům dovolil v Summorum Pontificum v roce 2007.

18. Slyšíme v kostele mnoho řečí o životním prostředí, sociální spravedlnosti, ale skoro nikdy se nejde ke kořenům problémů, jmenovitě osobních hříchů.

19. Viděli jsme ovoce, jaké přinesla změna katecheze, která takřka ve všech našich rodinách rozmnožila počet ateistů, protestantů, agnostiků a sektářů. Ti už neuznávají hřích, poslouchají rock a hip hop, nedůstojně se oblékají, žijí si podle svého a dopouštějí se těžkých neřestí v drogách, alkoholismu a pornografii, nedbají na mravní zákony a nevidí nic špatného ani v homosexualitě a homopartnerství.

20. My tradiční katolíci věříme v 2000 let starou nauku, praxi a tradici. Věříme, že hřích zůstává hříchem, tak jak to učil Pán Ježíš. Věříme, že Písmo svaté je závazné slovo Boží. Věříme v poslušnost vůči Božím zákonům a zachováváme ji. Věříme v nebe, peklo, očistec, v ďábla a jeho démony. Věříme, že těžký hřích, ze kterého se nevyznáme a kterého nelitujeme, nás vede do věčné záhuby.

To je více méně to, co jsme objevili a v co věříme. Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že 2. vatikánský koncil byl velká zhouba. Lidé nové církve věří, že je to to nejlepší, co se v katolické církvi mohlo stát. Chtějí to všechno ještě více praktikovat a měli by rádi třetí, ještě liberálnější koncil.

Summa summarum my, tradiční katolíci, věříme, že hereze modernismu, sekularismu a progresivismu, které odsoudil papež Pius X., jsou příčinou problémů, ve kterých se církev dnes nachází. Působí zhoubně ve všech svátostech i v hierarchii církve (...)


Luteránští poradci pro Novus Ordo

P. Peter Caroa, diecézní kněz USA

katholisches.info