Menu


Katedrála v Utrechtu v nesnázích

                                                                               5. března 2019

Největší holandská diecéze není schopna nadále vydržovat svou katedrálu

Že katolicismus v Holandsku neprožívá šťastnou dobu, to bylo už dlouho známo. Že v podobných případech dochází ke ztrátě církevních statků, je nabíledni. Nicméně nikdo nikdy neočekával, že arcidiecéze Utrecht, největší v Holandsku, bude muset prodávat svou katedrálu. A přesně to se právě děje. Kardinál Willem Eijk hledá nový příbytek.

Značný úbytek věřících  a s tím i církevních příjmů způsobil, že diecéze není schopna udržovat katedrálu svaté Kateřiny, svůj sídelní chrám, který má za sebou historii dlouhou půl tisíciletí a je hlavním sídelním chrámem od roku 1853. Skutečnost, která nemá precedent.

»Je to poprvé v dějinách, kdy sídelní biskup z takových důvodů ztrácí střechu nad hlavou«, potvrzuje historik Peter Nissen, který zdůrazňuje, že v minulosti došlo k podobné situaci dvakrát: v XVII. století se biskup Roermond musel přestěhovat, protože jeho Kongregace se značně rozrostla, a v roce 1968 biskup Bread katedrálu opustil, protože její stav ohrožoval bezpečnost návštěvníků.

Katedrála tedy dosud nemusela být opuštěna pro neschopnost udržovat ji a provozovat. A nikdy nebyla nabízena k prodeji, jako nyní, přičemž arcidiecéze doufá, že ji bude moci postoupit sousednímu Museu Catharijne Convent, bývalému klášteru, jen aby si zachovala svůj titul v podobě umělecké galerie. Původcem této situace je sekularizace (neboli zesvětštění) která se projevuje až celá léta. Stačí konstatovat, že v roce 1980 bylo v Utrechtu 942 000 katolíků, dnes je jich o 200 000 méně.

Těch, kteří katedrálu navštěvují, je ještě méně a nepřekračují 158 000. To vysvětluje, že ze 377 farností v padesátých letech zbylo jen 200 a jestliže se tento úpadek nezastaví, během méně než deseti let z 280 chrámů zbude sotva padesátka.

Pro katedrálu je to poněkud jiné, protože je nejen sídlem kardinála. Je také symbolem. Odtud pramení narůstající mobilizace holandských katolíků pod heslem: »Zachraňme katedrálu sv. Kateřiny«, kteří 18.února t.r. vydali petici proti jejímu odsvěcení a prodeji.

Více než přesídlení hrozí arcibiskupovi něco jako vlastní exil. Je zřejmé, že tento osud může být zadržen jen aktivizací farníků, podnícených přesvědčením, že »zavřít katedrálu« znamená odstranit z centra města viditelnost katolicismu, a zmařit tak vyhlídky na růst katolického společenství v budoucnosti. Zatím získala petice na stránkách internetu 1800 signatářů. Osud největší katolické katedrály v Holandsku zůstává nejistý jako dosud nikdy.

Pramen: dagospia Giuliano Guzzo

 

V této souvilosloti doporučuji vřele pročíst pozorně tyto texty: