Menu


Kardinál Antonelli bije na poplach

 
Kardinál Ennio Antonelli, bývalý předseda Papežské rady pro rodinu a hlavní organizátor dvou světových setkání rodin v Mexiku (2009) a v Miláně (2012), ačkoliv byl přímo předurčen k účasti na loňské biskupské synodě, nebyl zařazen mezi papežem vybrané účastníky. Nicméně nesložil ruce v klín a aktivně se účastní probíhajících diskuzí na sporná témata, které nabývají na stále větší naléhavosti. Přispěl k tomu i svou novou knížkou Krize manželství a Eucharistie (Nakl. Ares, Milán 2009, 72 stran). Předmluvu napsal další kardinál Elio Sgrecca, který byl v letech 2005 – 2008 předsedou Papežské rady pro život.
                                                                   
Je to zvláštní knížka. Nemá mnoho stránek a čte se jedním dechem". Kardinál Antonelli poukazuje především na to, jak „málo realistické“ je omezit připuštění k přijímání jen na ty, kteří po rozvodu uzavřeli nový svazek. Počet těch, kteří prostě „žijí spolu“, je mnohem větší. Pod vlivem evidentního společenského tlaku a na základě vnitřní logiky prvního kroku získají rychle převahu další názory, které budou usilovat o další a ještě větší povolnost a vstřícnost. Znamenalo by to připojit i pohlavní soužití homosexuálů.
 
Kasperův návrh je „málo realistický“
 
Kardinál obviňuje zastánce takového povolného smýšlení, že Eucharistie je tímto způsobem redukována na pouhou zdvořilost. „V dnešním kulturním kontextu relativismu existuje nebezpečí, že Eucharistie bude banalizována na společenský ritus. Předchází to skutečnost, že k přijímání přistupují i lidé, kteří vůbec nejsou pokřtěni, protože se domnívají, že se jedná určité gesto zdvořilosti, že i nevěřící mají právo při svatbách nebo při pohřbech přistoupit k přijímání na znamení solidarity se svými přáteli.“
 
Mezi dobrem a zlem neexistuje žádné odstupňování
 
Jako odpověď na Schönbornovy téze o „gradualitě“, s nimiž vídeňský kardinál vystoupil na synodě, čteme v knize kapitolu Mezi dobrem a zlem neexistuje žádné odstupňování.
 
Připuštění znovusezdaných rozvedených k Eucharistii znamená oddělení milosrdenství od obrácení, a to není ve shodě s evangeliem, kde odpuštění předpokládá vždy nejdříve obrácení.
Kasperův návrh by znamenal rezignovat na nerozlučnost manželství.
Někdejší předseda Papežské rady pro rodinu varuje především před skutečností, že bez ohledu na názory zastánců zpřístupnění Eucharistie znovusezdaným rozvedeným, by tato praxe znamenala vzdát se nerozlučnosti manželství. V konkrétní praxi by to znamenalo skončit s nerozlučností manželství a popírat to, na čem teoreticky dál trváme. Nerozlučnost by se tak stala pouhým ideálem, snad pěkným, ale vyhrazeným pouze pro několik málo šťastlivců.
Dá se předvídat a předpokládat, že takové přijímání eucharistie by se rychle stalo běžným obyčejem a bylo by pak zcela zbytečné mluvit o nerozlučnosti manželství a sama svátost manželství by ztratila svůj význam.
 
Celý text je k dosažení na internetu prozatím v italštině, angličtině a španělštině.

kath.info