Menu


Kasperovo dementi?

Pozorovatelé se zájmem sledovali v televizi EWTN interview Raymonda Arroyo s kardinálem Kasperem o biskupské synodě, o požadavku připustit svaté přijímání znovusezdaných rozvedených, i o podpoře, jakou tomu papež poskytuje. Papež František a kardinál Kasper prý v těchto otázkách nejsou zajedno

Nová Kasperova interpretace v televizi EWTN

                                                

ARROYO: Jistě uznáte, že když hodnostář jako Vy, teolog a mezinárodně uznávaná osobnost, kardinál, člen kurie řekne: Je to můj návrh a papež je se mnou zajedno, pak to provokuje jistou...

KASPER: no dobře, ale to jsem neřekl...

ARROYO: …..to jste řekl, a přesný citát zní: „Přirozeně, to je to, co chce, a papež můj návrh schválil.“ To je citát z oné doby.

KASPER: Nikoliv. On můj návrh neschválil. Papež chtěl, abych otázku nanesl, a pak všeobecným způsobem přede všemi kardinály dal najevo svou spokojenost s mým projevem. Ale neudělal závěr, ne, nikdy bych neřekl, že můj návrh schválil. Ne, ne ne...

To jsou slova, která všechny udivila, protože jsou v rozporu s tím, co se jim v uplynulých měsících dostalo na srozuměnou. Jak očití svědkové setkání s papežem k tématu „nového milosrdenství“, tak účastníci setkání před jmenováním nových kardinálů, ti všichni mají v paměti úplný opak.

Napsat knihu „Setrvat v pravdě Kristově“ k obraně svátosti manželství a rodiny je „smrtelný hřích“?

Tosatti dokonce dodává: Biskupové, kteří se za zavřenými dveřmi účastnili jednání italské biskupské konference s papežem, si vzpomínají, jak František prohlásil: „Někteří kardinálové vydali knihu se záměrem bojovat proti Kasperovi. To už je smrtelný hřích.“ Uveřejnit knihu na obranu svátosti manželství má být smrtelný hřích? Vox papae.

Žádný z biskupů se neodvážil papeži odporovat. Ale nemálo jich při odchodu kroutilo hlavou. Je to školní ukázka, jak by neměla být chápána poslušnost.

Jeden z kardinálů, který se stal mluvčím obránců svátosti manželství, byl papežem demonstrativně degradován, vyloučen z kurie a nesmí se již účastnit synody 2015. Papež František byl knihou kardinálů tak rozezlen, že v cholerickém výbuchu ihned po skončení synody kardinála Burkeho vyloučil z dikasteria. Za několik měsíců jej spolu s dalšími čtyřmi kardinály spoluautory obvinil ze smrtelného hříchu! Že tento argentinský jezuita má poněkud zmatenou představu o hříchu a o smrtelném hříchu, bylo známo už dříve.

Že onen inkriminovaný text je ve skutečnosti obranou učitelského úřadu v otázkách manželství a rodiny, o tom se Kasper vůbec nezmiňuje. Když se kniha krátce před synodou objevila, prohlásil na adresu autorů: Chtějí válku!

Před nedávnou dobou navštívil Kasper papeže, aby ho informoval o stavu a postoji německých biskupů k synodě. Musel přitom přiznat, že ne všichni členové německé biskupské konference jsou v té věci zajedno. Papeže to popudilo a doporučil opatrnost. „Je možné, že výsledkem této rady je: Neuvádět papeže do souvislosti s návrhem, který na příští synodě jistě narazí na rozhodný odpor opozice, a vůbec není jisté, zda projde“, říká vatikanista Marco Tosatti.

Postih kardinála Burkeho, hlavy opozice, měl mít odstrašující účinek. Ale obránci manželství a rodiny se nedali zastrašit. V lednu kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry, prohlásil, že ani papež nestojí nad Božím slovem a nad katolickou vírou. O výroku kardinála Marxe prohlásil, že je to absolutně antikatolický. Kardinál Brandmüller byl ještě konkrétnější: Kdo chce měnit dogma, je heretik – i když nosí purpur.

Papežovu náhlou zdrženlivost zaznamenal jako první Sandro Magister. Otázkou zůstává: Jedná se o ústup, nebo o změnu strategie?

Interview EWTN s Kasperem, který „bere zpět“ papežovu podporu, je opak toho, co tento německý kardinál již rok a půl rád a sebejistě prohlašoval. Podle analýzy Marco Tosattiho zůstává ve skutečnosti režisérem procesu „otevírání“ ve věci nevěry, druhého sňatku či homosexuality nadále papež František.

Tuto skutečnost interview v EWTN nepřímo potvrzuje: „Papež chtěl, abych otázku nanesl“ a vyslovil přede všemi kardinály demonstrativně svou spokojenost s projevem německého kardinála.

Giuseppe Nardi KI

Celé interview v originálu zde


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010