Menu


Kardinál Zen kardinálu Sarhovi

 

 

 

                                                              30. března 2021

Drahá Eminence,

Bolest a rozhořčení přepadly mé srdce, když slyšelo neuvěřitelné zprávy: zakázány soukromé mše u Svatého Petra?

Kdyby nebylo těch omezení uložených koronavirem, cestoval bych prvním letadlem do Říma a padl na kolena u dveří Svaté Marty, dokud by Svatý otec nezrušil tento edikt.

Byla to věc, která vždy nejvíce posílila mou víru pokaždé, když jsem přišel do Říma: přesně v sedm vstoupíte do sakristie (téměř vždy jsem se setkal se svatým mužem, arcibiskupem a pak kardinálem Paolem Sardim), mladý kněz přijde a pomůže mi obléct roucho, pak mě vezmou k oltáři (v bazilice nebo v katakombách, to pro mě není žádný rozdíl, jsme v bazilice svatého Petra!). Myslím, že to byly mše, které jsem ve svém životě slavil s největší horlivostí a emocemi, někdy se slzami a modlil se za naše mučedníky v Číně (nyní opuštěné a zatlačené do lůna schizmatické církve „Svatým stolcem" [tak předložili tento dokument z června 2020 bez podpisů a bez revize Kongregace pro nauku víry]).

Je na čase snížit nadměrnou pravomoc Státního sekretariátu. Pryč se svatokrádežnýma rukama, pryč ze společného domova všech věřících světa! Spokojte se s tím, že si budete hrát na světovou diplomacii s otcem lži. Ať si třeba učiní ze Státního sekretariátu „doupě zlodějů", ale zbožný lid Boží nechte na pokoji!

„Byla noc!" (Jan 13:30).

Váš bratr Giuseppe Zen, SDB


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010