Menu


Kardninál, za kterým stojí Afrika

Kardinál Robert Sarah z Guineje, který je jen několik měsíců prefektem Kongregace pro posvátné obřady, patří k nejvýznamnějším představitelům africké církve, která minulého října s velkou rozhodností vystoupila proti pokusům podřídit učitelský úřad ve věci cizoložství a homosexuality přáním tohoto světa.

Francouzské nakladatelství Fayard vydalo knihu jeho knihu rozhovorů s kardinálem Nikolasem Diatem Dieu ou rien: entretien sur la fois (Bůh nebo nic. Rozhovor o víře.)

V této knize kardinál Sarah píše:

Idea odklidit učitelský úřad do pěkné krabice a tím ho oddělit od pastorační praxe, která se pak  bude vyvíjet podle módy a vášní, je jedna z forem hereze a patologické schizofrenie. Slavnostně zdůrazňuji, že církev v Africe se postaví proti jakékoliv formě vzpoury proti nauce Krista a církve.“